Paziņojums par publisko apspriešanu Kaunatas pagastā

Publicēts 20.01.2020

Rēzeknes novada pašvaldības iestāde “Kaunatas pagastu apvienība” paziņo par publisko apspriešanu 157 koku ciršanai pašvaldības un kopīpašumā esošās teritorijās. Ciršanai paredzētiem kokiem norādīts apkārtmērs centimetros. Koku ciršanas mērķis: atbrīvoties no veciem, dabiski ielauztiem, vizuāli neizskatīgiem un cilvēkiem un apkārtējai videi bīstamiem kokiem. Tiks sakārtota kapsētu un pagastu teritorijas, novērsts apdraudējums cilvēku drošībai. Sabiedriskā apspriešana notiek saskaņā ar Rēzeknes novada pašvaldības 2012. gada 15. novembra saistošiem noteikumiem Nr.91 “Par koku ciršanu ārpus meža Rēzekne novadā”.

Čornajas pagasta pārvalde – 65 koki

Kalnatuču kapi (kad. Nr. 78460010052; 37 koki): 30 bērzi – 48–198; 6 liepas –36-186; 1 apse – 161;

Bondaru kapi (kad. Nr. 78460010051; 7 koki): 3 bērzi –109-136; 4 priedes –102-139;

Putrīšu kapi (kad. Nr. 78460010109; 8 koki): 2 bērzi –98-163; 6 priedes –96-184;

Bratovas kapi (kad. Nr. 78460040104): 4 bērzi – 62-126;

Dukstigala kapi (kad. Nr. 78460080065; 9 koki): 7 bērzi – 132-265; 1 priede -129; 1 apse – 111.

Griškānu pagasta pārvalde – 6 koki

Tuču kapi (kad. Nr. 78560060340): 2 bērzi – 140-160;

Griškānu kapi (kad. Nr. 78560010406): 1 priede – 191;

Dreizu kapi (kad. Nr. 78560010384): 1 tūja – 120; 1 bērzs -144;

Janapoles ciems (kad. Nr. 78560060586): 1 priede – 180.

Kaunatas pagasta pārvalde – 23 koki

Sprestišku kapi (kad. Nr. 78620090043): 2 bērzi – 164-187;

Dubuļu kapi (kad. Nr. 78620120060; 4 koki): 2 bērzi – 144-173; 1 apse -124; 1 priede -128;

Barku kapi (kad. Nr. 78620020342; 4 koki): 3 bērzi – 95-183; 1 priede -164;

Vaišļu kapi (kad. Nr. 78620080053): 2 bērzi – 171-187;

Dzerkaļu kapi (kad. Nr. 78620130138): 3 bērzi – 142-187;

Kaunatas pareizticīgo kapi (kad. Nr. 78620050145): 1 priede -128; 1 kļava – 142;

Lesinsku kapi (kad. Nr. 78620060154): 2 bērzi – 91-126;

Vilkakroga kapi (kad. Nr. 78620010403): 1 priede – 97; 1 bērzs – 148;

Baranovas kapi (kad. Nr. 78620100034): 2 bērzi – 142.

Mākoņkalna pagasta pārvalde – 42 koki

Škrjabu kapi (kad. Nr. 78720080262): 1 bērzs – 182; 1 priede – 168;

Starajas kapi (kad. Nr. 78720100112): 1 bērzs – 135; 1 priede – 182;

Pozņaku kapi (kad. Nr. 78720100113): 5 priedes – 130-170;

Annas iela (kad. Nr. 78720080384; 33 koki): 13 apses – 113-187; 17 oši – 79-204; lapegle – 150; liepa – 142; ozols – 147.

Stoļerovas pagasta pārvalde – 21 koks

Poludņu kapi (kad. Nr. 7890020284; 5 koki): 4 bērzi – 100-146; 1 apse – 188;

Fomkinu kapi (kad. Nr. 78920050093; 5 koki): 3 bērzi – 82-127; 2 priedes – 90-125;

Stoļerovas kapi (kad. Nr. 7890020285; 4 koki): 2 liepas – 157-159; 2 bērzi – 88-156;

Stoļerovas centrā (kad. Nr. 78920020262): 3 vītoli – 137-160;

Pie daudzdzīvokļu mājas (kad. Nr. 7890020262 – jaukta statusa zemes kopīpašums; 4 koki); 2 egles – 90-95; 2 tūjas – 50-56.

Lūdzam iesniegt savus priekšlikumus Kaunatas pagastu apvienībā no 05.02.2020. līdz 19.02.2020., Rāznas iela 38, Kaunata, Kaunatas pag., Rēzeknes nov., LV-4622; tel. 64667000; e-pasts: kaunatasapvieniba@rezeknesnovads.lv. Pagastu pārvaldēm: info@stolerova.lv, tel. 64644192; info@kaunata.lv, tel. 64667000; info@cornaja.lv, tel. 64637598; info@griskani.lv, tel. 64640431.

 

 

Share on Google+0Tweet about this on Twitter0Share on Facebook0