Paziņojums par pasažieru autobusa SETRA S309HD izsoli

Publicēts 11.08.2017

SIA „Strūžānu Siltums”, reģistrācijas numurs 42403006333, juridiskā adrese: Miera iela 14, Strūžāni, Rēzeknes nov., paziņo par rakstisku izsoli ar noteiktu zemāko slepeno cenu:

  1. Izsoles priekšmets: pasažieru autobuss SETRA S309HD (1999. g.) ar valsts reģistrācijas numuru HH4649.
  2. Izsoles priekšmeta nosacītā cena 4400 EUR (pirkuma summa tiks aplikta ar pievienotās vērtības nodokli).
  3. Izsolāmo pasažieru autobusu var apskatīt SIA “Strūžānu Siltums” katlu mājas “Siltumiņš” teritorijā no plkst. 9.00-16.00, iepriekš piesakoties pa tālruni 64667542.
  4. Ar izsoles noteikumiem var iepazīties Rēzeknes novada mājas lapā www.rezeknesnovads.lv
  5. Reģistrēšanās līdz 2017.gada 12. septembra plkst. 9:00 SIA „Strūžānu Siltums” administrācijas telpās Miera iela 14, Strūžāni, Rēzeknes nov.
  6. Izsole notiks slēgtā sēdē šī gada 12. septembrī plkst. 10:00 SIA “Strūžānu Siltums” administrācijas telpās.
  7. Izsoles dalībniekiem pirms reģistrēšanās jāiemaksā nodrošinājuma nauda 440,00 EUR un dalības nauda 25 EUR apmērā (dalības nauda netiek atmaksāta) SIA “Strūžānu Siltums” norēķinu kontā Nr. LV83HABA0551042791237, kods HABALV22, AS „Swedbank”.

Izsoles noteikumi

Share on Google+0Tweet about this on Twitter0Share on Facebook0