Paziņojums par nekustamā īpašuma “Sprīdītis” izsoli Nautrēnu pagastā

Publicēts 02.05.2019

Rēzeknes novada pašvaldības iestādes “Nautrēnu pagastu apvienība” struktūrvienība “Nautrēnu pagasta pārvalde” paziņo, ka 2019. gada 4. jūnijā plkst.10.00 Nautrēnu pagasta pārvaldes telpās pēc adreses: “Pagastmāja”, Rogovka, Nautrēnu pagasts, Rēzeknes novads, notiks pašvaldības nekustamā īpašuma “Sprīdītis” ar kadastra numuru 6874 003 0015, mutiskā izsole ar augšupejošu soli. Ar izsoles noteikumiem var iepazīties Nautrēnu pagasta pārvaldē pie lietvedes pēc adreses “Pagastmāja”, Rogovka, Nautrēnu pagasts, Rēzeknes novads, no plkst. 8.00 – 16.30 līdz 2019. gada 3. jūnijam.

Izsoles noteikumi

Share on Google+0Tweet about this on Twitter0Share on Facebook0