Paziņojums par nekustamā īpašuma izsoli Maltas pagastā

Publicēts 07.05.2019

Rēzeknes novada pašvaldības iestādes “Maltas pagastu apvienība” struktūrvienība “Maltas pagasta pārvalde” paziņo, ka 2019. gada 8. maijā plkst.14:00 Maltas pagasta pārvaldes telpās Brīvības ielā 6, Malta, Maltas pagasts, Rēzeknes novads, notiks pašvaldības nekustamā īpašuma ar kadastra numuru 78700050046 mutiskā izsole ar augšupejošu soli.

Ar izsoles noteikumiem var iepazīties Maltas pagasta pārvaldē pie lietvedības sekretāres Brīvības ielā 6, Malta, Maltas pagasts, Rēzeknes novads no plkst. 8.00 – 16.30 līdz 2019. gada 8. maijam.

Share on Google+0Tweet about this on Twitter0Share on Facebook0