Paziņojums par nekustamā īpašuma izsoli Maltas pagastā

Publicēts 08.05.2019

Rēzeknes novada pašvaldības iestādes “Maltas pagastu apvienība” struktūrvienība “Maltas pagasta pārvalde” paziņo, ka izsole, kas bija plānota 2019. gada 8. maijā plkst.14:00, tiek pārcelta uz 2019. gada 16. maiju plkst.14:00, Maltas pagasta pārvaldes telpās Brīvības ielā 6, Malta, Maltas pagasts, Rēzeknes novads, pašvaldības nekustamā īpašuma ar kadastra numuru 78700050046 mutiskā izsole ar augšupejošu soli.

Ar izsoles noteikumiem var iepazīties Maltas pagasta pārvaldē pie lietvedības sekretāres Brīvības ielā 6, Malta, Maltas pagasts, Rēzeknes novads no plkst. 8.00 – 16.30 līdz 2019. gada 16. maijam.

 

Share on Google+0Tweet about this on Twitter0Share on Facebook0