Paziņojums par koku ciršanu ārpus meža Sakstagala pagastā

Publicēts 14.06.2019

Rēzeknes novada pašvaldības iestādes “Dricānu pagastu apvienība” struktūrvienība “Sakstagala pagasta pārvalde” paziņo par publisko apspriešanu koku ciršanai pašvaldības īpašumā esošo kapsētu teritorijās:

Balbišu kapi (kadastra Nr. 7886 004 0269): apse – 3 gab., diametrs 60 cm-100 cm; kļava – 1 gab., diametrs 30 cm; bērzs – 7 gab., diametrs 30 cm – 90 cm;

Vecie Pedeļu kapi (kadastra Nr. 7886 003 0427): priede – 14 gab., diametrs 35 cm – 70 cm;

Vorkaļu kapi (kadastra Nr. 7886 004 0270): bērzs – 3 gab., diametrs 75 cm – 90 cm;

Rjabku kapi (kadastra Nr. 7886 002 0371): bērzs – 3 gab., diametrs 30 cm; egle – 1 gab; diametrs 80 cm;

Lielās Markovkas kapi (kadastra Nr. 7886 002 0369): bērzs – 1 gab., diametrs 30 cm; priede – 2 gab., diametrs 25 cm – 70 cm;

Mazās Markovkas kapi (kadastra Nr. 7886 005 0212): priede – 1 gab., diametrs 70 cm.

Lūdzam iesniegt savus priekšlikumus un pieteikumus Rēzeknes novada pašvaldības iestādes “Dricānu pagastu apvienības” struktūrvienības “Sakstagala pagasta pārvaldē” (Kalna iela 2, Sakstagals, Sakstagala pagasts, Rēzeknes novads), telefons 64640550, vai uz e-pastu: info@sakstagals.lv, sākot no 2019. gada 17. jūnija līdz 2019. gada 2. jūlijam.

Sabiedriskā apspriešana tiek veikta saskaņā ar Rēzeknes novada pašvaldības 2012. gada 15. novembra saistošajiem noteikumiem Nr. 91 “Par koku ciršanu ārpus meža Rēzeknes novadā”.

 

 

Share on Google+0Tweet about this on Twitter0Share on Facebook0