Paziņojums par koku ciršanu ārpus meža Ilzeskalna pagastā

Publicēts 10.06.2019

Rēzeknes novada pašvaldības (RNP) iestādes “Nautrēnu pagastu apvienība” struktūrvienība “Ilzeskalna pagasta pārvalde” paziņo par publisko apspriešanu koku ciršanu pašvaldības īpašumā esošo kapsētu teritorijās.

Vorkaļu kapi ( kadastra Nr.7858 006 0367): priede – 3gab., diametrs 130 cm-230 cm; kļava – 1gab; diametrs 130 cm-230 cm;

Sološnieku kapi ( kadastra Nr.7858 001 0119 ): egle – 1gab., diametrs 138cm- 265 cm; bērzs – 1gab; diametrs138cm- 265 cm;

Lūdzam iesniegt savus priekšlikumus un pieteikumus RNP iestādes “Nautrēnu pagastu apvienības” struktūrvienība “Ilzeskalna pagasta pārvalde” (Centra iela 1, Ilzeskalns, Ilzeskalna pagasts, Rēzeknes novads), telefons 64644580, vai uz e-pastu: info@ilzeskalns.lv, sākot no 2019. gada 7. jūnija līdz 2019. gada 21. jūnijam.

Sabiedriskā apspriešana tiek veikta saskaņā ar Rēzeknes novada pašvaldības 2012. gada 15. novembra saistošajiem noteikumiem Nr.91 „Par koku ciršanu ārpus meža Rēzeknes novadā”.

 

 

Share on Google+0Tweet about this on Twitter0Share on Facebook0