Paziņojums par koku ciršanu ārpus meža Ilzeskalna pagastā

Publicēts 21.09.2017

Rēzeknes novada pašvaldības Ilzeskalna pagasta pārvalde paziņo, ka pamatojoties uz Ilzeskalna pagasta pārvaldes ierosinājumu, Ilzeskalna pagastā plānots veikt 13 koku izciršanu, kas atrodas Ilzeskalna ciemata centrā:

1. Zemes gabals ar kadastra numuru 7858 005 0268 (1 bērzs – stumbra apkārtmērs 20 cm augstumu 15m, 1 bērzs – stumbra apkārtmērs 36 cm augstumu 17m);

2. Zemes gabals ar kadastra numuru 7858 005 0173 (1 egle – stumbra apkārtmērs 41 cm un augstumu 23m, 1 sudrabegle – stumbra apkārtmērs 25 cm augstumu 10m);

3. Zemes gabals ar kadastra numuru 7858 005 0270 (1 kļava – stumbra apkārtmērs 35 cm augstumu 11m, 1 kļava – stumbra apkārtmērs 40 cm augstumu 13m, 1 kļava – stumbra apkārtmērs 25 cm augstumu 14m, 1 sudrabegle – stumbra apkārtmērs 28 cm augstumu 8m);

4. Zemes gabals ar kadastra numuru 7858 005 0279 (1 ieva stumbra apkārtmērs 28 cm augstumu 12m, 1 kļava stumbra apkārtmērs 18 cm augstumu 8m, 1 liepa stumbra apkārtmērs 60 cm augstumu 25m, 1 liepa stumbra apkārtmērs 55 cm augstumu 25m, 1 liepa stumbra apkārtmērs 42 cm augstumu 25m).

Lūdzam iesniegt savus priekšlikumus un pieteikumus Rēzeknes novada pašvaldības Ilzeskalna pagasta pārvaldē, Centra iela 1, Ilzeskalns, Ilzeskalna pagasts, Rēzeknes novads, pie lietvedes līdz 2017. gada 6. oktobrim, kontakttel.64644580, e-pasts: info@ilzeskalns.lv.

Sabiedriskā apspriešana tiek veikta saskaņā ar Rēzeknes novada pašvaldības 2012.gada 15.novembra saistošajiem noteikumiem Nr.91 „Par koku ciršanu ārpus meža Rēzeknes novadā”.

 

 

Share on Google+0Tweet about this on Twitter0Share on Facebook0