Pārdod neizīrētu valsts būvju nekustamo īpašumu “Sprīdīši”

Publicēts 14.05.2020

AS “Publisko aktīvu pārvaldītājs Possessor” elektroniskajā izsolē elektronisko izsoļu vietnē: https://izsoles.ta.gov.lv/ ar augšupejošu soli pārdod neizīrētu valsts būvju nekustamo īpašumu “Sprīdīši”, Bižos, Lendžu pagastā, Rēzeknes novadā, kadastra Nr.7866 504 0002.

Izsoles sākumcena EUR 1104.00, izsoles solis – EUR 50.00, nodrošinājums – EUR 110.40.

Izsoles sākums – 29.05.2020., izsoles noslēgums – 29.06.2020. plkst.13.00.

Personai, kura vēlas piedalīties izsolē, līdz 18.06.2020. jāiemaksā nodrošinājums AS “Publisko aktīvu pārvaldītājs Possessor” norēķinu kontā AS “Citadele banka” Nr.LV07PARX0003805160002, un, izmantojot elektronisko izsoļu vietni, jānosūta lūgums autorizēt to dalībai izsolē.

Pirkuma apmaksa: tūlītēja samaksa vai nomaksa atbilstoši elektroniskās izsoles noteikumiem: https://www.possessor.gov.lv/upload/uploads/132-1062_pielikums.pdf.

Par nosolīto objektu nosolītā augstākā cena vai objekta nomaksas pirkuma gadījumā avanss 10% no nosolītās cenas, atrēķinot iemaksāto objekta nodrošinājumu, jāsamaksā divu nedēļu laikā no izsoles noslēguma dienas AS “Publisko aktīvu pārvaldītājs Possessor” norēķinu kontā AS “Citadele banka” Nr.LV07PARX0003805160002.

Elektroniskās izsoles norises noteikumi: https://izsoles.ta.gov.lv/noteikumi/1.

Tālrunis uzziņām 67021300, 67021413, 67021348.

 

Share on Google+0Tweet about this on Twitter0Share on Facebook0