Par valsts nekustamā īpašuma pārdošanu elektroniskā izsolē

Publicēts 20.11.2020

SIA “Publisko aktīvu pārvaldītājs Possessor” elektroniskajā izsolē elektronisko izsoļu vietnē https://izsoles.ta.gov.lv/ ar augšupejošu soli pārdod neizīrētu valsts dzīvokļa īpašumu Nr.6 “Upeslīči”, Dreijerovkā, Ozolmuižas pagastā, Rēzeknes novadā, kadastra Nr.78789000082. Izsoles sākumcena EUR 306.00; nodrošinājums – EUR 30.60; izsoles solis – EUR 30.00.

 Izsoles sākums – 27.11.2020., izsoles noslēgums – 28.12.2020. plkst.13.00.

 Personai, kura vēlas piedalīties izsolē, līdz 17.12.2020. jāiemaksā nodrošinājums SIA “Publisko aktīvu pārvaldītājs Possessor” norēķinu kontā AS “Citadele banka” Nr.LV07PARX0003805160002, un, izmantojot elektronisko izsoļu vietni, jānosūta lūgums autorizēt to dalībai izsolē.

Pirkuma apmaksa: tūlītēja samaksa vai nomaksa atbilstoši elektroniskās izsoles noteikumiem: https://www.possessor.gov.lv/upload/uploads/107-924_e-izsoles_noteikumi.pdf. Par nosolīto objektu nosolītā augstākā cena vai objekta nomaksas pirkuma gadījumā avanss 10% no nosolītās cenas, atrēķinot iemaksāto objekta nodrošinājumu, jāsamaksā divu nedēļu laikā no izsoles noslēguma dienas.

Elektroniskās izsoles norises noteikumi: https://izsoles.ta.gov.lv/noteikumi/1.

Tālrunis uzziņām: 67021300, 67021413, 67021348.

Share on Google+0Tweet about this on Twitter0Share on Facebook0