Par publisko apspriešanu par koku ciršanu Feimaņu pagasta kapsētās

Publicēts 03.10.2019

Rēzeknes novada pašvaldības iestādes “Maltas pagastu apvienība” struktūrvienība “Feimaņu pagasta pārvalde” paziņo par koku ciršanu pašvaldības īpašumā esošo kapsētu teritorijās:

Feimaņu kapi (7852 006 0155) – 6 koki, tai skaitā 5 bērzi (diametrs 22-50 cm), 1 kļava ar diametru 40 cm;

Timošišku kapi (7852 002 0129) – 3 bērzi, diametrs 35-60 cm;

Vainovas kapi (7852 005 0078) – 2 bērzi, diametrs 25-35 cm;

Maļinovkas kapi (7852 001 0073) – 2 apses, diametrs 20-30 cm;

Kancānu kapi (7852 003 0169) – 1 bērzs, diametrs 40 cm;

Adamišķu kapi (7852 007 0144) – 3 bērzi, diametrs 50 cm;

Krupenišku kapi (7852 009 0094)– 1 bērzs, diametrs 40 cm;

Petrovkas kapi (7852 001 0075) – 2 bērzi, diametrs 25-35 cm.

Koku ciršanas mērķis: atbrīvoties no veciem, dabiski ielauztiem, vizuāli neizskatīgiem, cilvēkiem un apkārtējai videi bīstamiem kokiem un sausiem zariem. Tiks sakārtota kapsētu teritorija un novērsts apdraudējums cilvēku drošībai.

Lūdzam iesniegt savus priekšlikumus Feimaņu pagasta pārvaldē (“Pagasta māja”, ciems Feimaņi) pie lietvedes no 2019. gada 4. oktobra līdz 18. oktobrim, pa tel. 64644892 vai 20223650, vai rakstot uz e-pastu: info@feimani.lv.

Sabiedriskā apspriešana notiek saskaņā ar Rēzeknes novada pašvaldības 2012. gada 15. novembra saistošiem noteikumiem Nr.91 “Par koku ciršanu ārpus meža Rēzeknes novadā”.

 

Share on Google+0Tweet about this on Twitter0Share on Facebook0