Par publisko apspriešanu par koku ciršanu Dricānu pagasta kapsētās

Publicēts 21.07.2020

Rēzeknes novada pašvaldības iestādes “Dricānu pagastu apvienība” struktūrvienība “Dricānu pagasta pārvalde” paziņo par koku ciršanu pašvaldības īpašumā esošo kapsētu teritorijā:

Dricānu kapsēta (kadastra Nr. 78500050289) – 11 koki, tai skaitā 2 liepas, 1 ozols, 8 kļavas, koku apkārtmērs no 86cm līdz 162cm;

Pilcenes kapsēta (kadastra Nr. 78500070244) – 16 koki, tai skaitā 15 bērzi, 1 priede, koku apkārtmērs no 110cm līdz 175cm;

Taunagas kapsēta (kadastra Nr. 78500030197) – 5 bērzi, no 90cm līdz 218cm;

Koku ciršanas mērķis: atbrīvoties no veciem, dabiski ielauztiem, vizuāli neizskatīgiem, cilvēkiem un apkārtējai videi bīstamiem kokiem un sausiem zariem. Tiks sakārtota kapsētu teritorija un novērsts apdraudējums cilvēku drošībai.

Lūdzam iesniegt savus priekšlikumus Dricānu pagasta pārvaldē (“Pagastmāja”, Dricāni, Dricānu pag., Rēzeknes nov.) pie lietvedes no 2020. gada 3. augusta līdz 16. augustam, pa tel. 64644069 vai rakstot uz e-pastu: dricani@rezeknesnovads.lv.

Sabiedriskā apspriešana notiek saskaņā ar Rēzeknes novada pašvaldības 2012. gada 15. novembra saistošiem noteikumiem Nr.91 “Par koku ciršanu ārpus meža Rēzeknes novadā”.

 

 

Share on Google+0Tweet about this on Twitter0Share on Facebook0