Par nekustamā īpašuma Tūju ielā 3, Stoļerovā, Stoļerovas pagastā, Rēzeknes novadā, nodošanu privatizācijai

Publicēts 23.08.2019

AS “Publisko aktīvu pārvaldītājs Possessor” paziņo:

Ar Ministru kabineta 14.08.2019. rīkojumu Nr.389 privatizācijai nodots nekustamais īpašums “Kūts” (kadastra Nr.78920020254) – zemes vienība (zemes vienības kadastra apzīmējums 78920020393) 2650 m2 platībā un būve (būves kadastra apzīmējums 78920020254001) – Tūju ielā 3, Stoļerovā, Stoļerovas pagastā, Rēzeknes novadā.

Prasījumi, kas attiecas uz minēto īpašumu, piesakāmi AS “Publisko aktīvu pārvaldītājs Possessor” K.Valdemāra ielā 31, Rīgā, LV–1887, divu mēnešu laikā no šī paziņojuma publicēšanas oficiālajā izdevumā “Latvijas Vēstnesis”.

Papildu informācija: https://www.possessor.gov.lv/ sadaļā Zemesgabali un nekustamā īpašuma objekti/Paziņojumi un AS “Publisko aktīvu pārvaldītājs Possessor”, tālr.67021325.

 

Share on Google+0Tweet about this on Twitter0Share on Facebook0