Pabeigti ūdenssaimniecības rekonstrukcijas darbi Stoļerovas ciemā

Publicēts 14.10.2013

ERAF finansētā projekta Nr. 3DP/3.4.1.1.0/11/APIA/CFLA/095/038 „Ūdenssaimniecības attīstība Rēzeknes novada Stoļerovas pagasta Stoļerovas ciemā” ietvaros ir pabeigti ūdensvada un kanalizācijas tīklu rekonstrukcijas un izbūves darbi Stoļerovas pagasta Stoļerovas ciemā. 5 mēnešu laikā ciematā ir izbūvēti vairāk kā 3,6 km ūdensvada, 1,5 km kanalizācijas tīklu, uzstādīti dzeramā ūdens rezervuāri un izbūvēta otrā pacēluma automātiski vadāma sūkņu stacija, paveikta kanalizācijas sūkņa stacijas rekonstrukcija. Objekta būvniecību veica personu apvienība „UNL-K”, vadošais biedrs SIA „Leven”, būvuzraudzību objektā veica SIA „Akorda” būvuzraugi, autoruzraudzību – SIA „Projektēšanas birojs „Austrumi”. Būvdarbu kopējās izmaksas sastāda 394 680,09 LVL, t.sk. ERAF finansējums 308 887,89 LVL.

Share on Google+0Tweet about this on Twitter0Share on Facebook0