Publicēts 24.11.2017
Būvprojektu “Lūznavas muižas kompleksa staļļu pārbūve un smēdes ēkas atjaunošana” izstrāde un autoruzraudzības veikšana būvdarbu laikā
Iepirkuma identifikācijas nr.: RNP 2017/49
Piedāvājuma iesniegšanas termiņš: 05.12.2017. līdz plkst. 11.00
Pasūtītāja nosaukums: Rēzeknes novada pašvaldība
Iepirkuma priekšmets: būvprojektu "Lūznavas muižas kompleksa staļļu pārbūve un smēdes ēkas atjaunošana" izstrāde un autoruzraudzības veikšana būvdarbu laikā
Piedāvājumu iesniegšanas vieta: Atbrīvošanas alejā 95A, Rēzekne, LV-4601
Kontaktpersona: Jānis Volks, tel.64607175, e-pasts: janis.volks@rezeknesnovads.lv
 Lasīt vairāk
Publicēts 15.11.2017
Sešu autoceļu pārbūves būvuzraudzības pakalpojumi projektā “Industriālo teritoriju tīklojuma izveide uzņēmējdarbības veicināšanai Rēzeknes pilsētas, Rēzeknes un Viļānu novados”
Iepirkuma identifikācijas nr.: RNP 2017/48
Piedāvājuma iesniegšanas termiņš: 07.12.2017. līdz plkst. 10.00
Pasūtītāja nosaukums: Rēzeknes novada pašvaldība
Iepirkuma priekšmets: sešu autoceļu pārbūves būvuzraudzības pakalpojumi projektā "Industriālo teritoriju tīklojuma izveide uzņēmējdarbības veicināšanai Rēzeknes pilsētas, Rēzeknes un Viļānu novados"
Piedāvājumu iesniegšanas vieta: Atbrīvošanas alejā 95A, Rēzekne, LV-4601
Kontaktpersona: Jānis Volks, tel.64607175, e-pasts: janis.volks@rezeknesnovads.lv
 Lasīt vairāk
Publicēts 10.11.2017
ZZ Dats Vienotās Pašvaldību Sistēmas (VPS) programmatūras uzturēšanas un datu izmitināšanas pakalpojumu sniegšana
Ar iepirkuma komisijas 2017. gada 23. novembra lēmumu iepirkums ir pārtraukts sakarā ar to, ka vienīgā pretendenta piedāvātā līgumcena pārsniedz Publisko iepirkumu likuma 9. panta pirmajā daļā noteikto līgumcenas robežu – 42000 euro (bez PVN).
 Lasīt vairāk
Publicēts 08.11.2017
Degvielas piegāde Rēzeknes novada pašvaldības Stoļerovas pagasta pārvaldes autotransportam
Iepirkuma identifikācijas Nr.: SPP 2017/2
Piedāvājuma iesniegšanas termiņš: 22.11.2017. līdz plkst. 10:00
Pasūtītāja nosaukums: Stoļerovas pagasta pārvalde
Iepirkuma priekšmets: Degvielas piegāde Rēzeknes novada pašvaldības Stoļerovas pagasta pārvaldes autotransportam
Piedāvājumu iesniegšanas vieta: Skolas iela 1, Stoļerova, Rēzeknes novads, LV-4642
Kontaktpersona: Aivars Lukša , tel. 29423522 , e-pasts: info@stolerova.lv
 Lasīt vairāk
Publicēts 08.11.2017
Būvprojekta “Lūznavas muižas kompleksa staļļu pārbūve” izstrāde un autoruzraudzības veikšana būvdarbu laikā
Ar iepirkuma komisijas 2017. gada 17. novembra lēmumu iepirkums ir pārtraukts, sakarā ar nepieciešamību veikt būtiskus grozījumus iepirkuma nolikumā.
 Lasīt vairāk
Publicēts 07.11.2017
Apskaņošanas aparatūras un inventāra iegāde Stružānu pagasta pārvaldes kultūras namam
Stružānu pagasta pārvaldes iepirkums id.nr. SPP2017/10 “Apskaņošanas aparatūras un inventāra iegāde Stružānu pagasta pārvaldes kultūras namam” tika pārtraukts.
 Lasīt vairāk
Publicēts 05.11.2017
Autoceļu pārbūve projekta “Pašvaldības ceļu infrastruktūras uzlabošana Rēzeknes novadā, 3. kārta” īstenošanai
Autoceļu pārbūve projekta "Pašvaldības ceļu infrastruktūras uzlabošana Rēzeknes novadā, 3. kārta" īstenošanai
Iepirkuma identifikācijas nr.: RNP 2017/45
Piedāvājuma iesniegšanas termiņš: 11.12.2017. līdz plkst. 11.00
Pasūtītāja nosaukums: Rēzeknes novada pašvaldība
Iepirkuma priekšmets: autoceļu pārbūve projekta "Pašvaldības ceļu infrastruktūras uzlabošana Rēzeknes novadā, 3.kārta" īstenošanai
Piedāvājumu iesniegšanas vieta: Atbrīvošanas alejā 95A, Rēzekne, LV-4601
Kontaktpersona: Alberts Kindzulis, tel.64607170, e-pasts: alberts.kindzulis@rezeknesnovads.lv
 Lasīt vairāk
Publicēts 03.11.2017
Programmas vadītāja un mentoru pakalpojumi projekta “PROTI un DARI!” ietvaros
Iepirkuma identifikācijas nr.: RNP 2017/44
Piedāvājuma iesniegšanas termiņš: 14.11.2017. līdz plkst. 11.00
Pasūtītāja nosaukums: Rēzeknes novada pašvaldība
Iepirkuma priekšmets: programmas vadītāja un mentoru pakalpojumi projekta "PROTI un DARI!" ietvaros
Piedāvājumu iesniegšanas vieta: Atbrīvošanas alejā 95A, Rēzekne, LV-4601
Kontaktpersona: Gunita Veismane, tel.20214720, e-pasts: gunita.veismane@saskarsme.lv
 Lasīt vairāk
Publicēts 30.10.2017
Malkas iegāde Stoļerovas pagasta pārvaldes apkures vajadzībām
Iepirkuma identifikācijas Nr.: SPP 2017/1
Piedāvājuma iesniegšanas termiņš: 13.11.2017. līdz plkst. 10:00
Pasūtītāja nosaukums: Stoļerovas pagasta pārvalde
Iepirkuma priekšmets: Malkas iegāde Stoļerovas pagasta pārvaldes apkures vajadzībām
Piedāvājumu iesniegšanas vieta: Skolas iela 1, Stoļerova, Rēzeknes novads, LV-4642
Kontaktpersona: Aivars Lukša , tel. 29423522 , e-pasts: info@stolerova.lv
 Lasīt vairāk
Publicēts 17.10.2017
Sakstagala Jāņa Klīdzēja pamatskolas ēkas fasādes vienkāršotās atjaunošanas būvdarbi
Ar iepirkumu komisijas 01.11.2017. lēmumu ir pagarināts piedāvājumu iesniegšanas termiņš - līdz 2017. gada 14. novembrim plkst.11-00, kā arī veikti sekojoši grozījumi iepirkuma procedūras dokumentos: 1) sakarā ar konstatētajām neprecizitātēm ir veiktas korekcijas buvdarbu apjomos; "2) sakarā ar piedāvājumu iesniegšanas termiņa pagarināšanu nolikuma 2.1.2. apakšpunktā vārdi un skaitļi "Neatvērt līdz 2017. gada 7. novembrim plkst.11-00" aizstāti ar vārdiem un skaitļiem "Neatvērt līdz 2017. gada 14. novembrim plkst.11-00", nolikuma 3.4.punktā vārdi un skaitļi "līdz 2017. gada 7. novembrim plkst.11-00" aizstāti ar vārdiem un skaitļiem "līdz 2017. gada 14. novembrim plkst.11-00".

 Lasīt vairāk