Noslēgusies Rēzeknes novada dalība projektā CRISCO

Publicēts 31.10.2019

Ar fināla konferenci un noslēguma dokumenta publikāciju noslēgusies  Rēzeknes novada pašvaldība dalība ES programmas “Eiropa pilsoņiem” projektā “CRISCO“. Projekts sākās ar pagasta informatīvo izdevumu veidotāju apmācību 2017. gada decembrī, turpinājās ar dažāda veida apmācībam. Projekta galvenie pasākumi bija konferences Itālijā, Francijā, Dānijā un Briselē, kuru ietvaros projekta dalībnieki diskutēja par integrācijas jautājumiem.

Mūsdienu Eiropa mainās; tā atrodas Eiropas reģionu krustcelēs, sastopoties ar agrāk neplānotām problēmām un izaicinājumiem. Aktualizējas migrācijas jautājums, rodas jaunas sabiedrības grupas, par kurām vietējām kopienām trūkst informācijas, līdz ar to kāda sabiedrības daļa paliek izolēta no piedalīšanās vietējās kopienas dzīvē gan valodas, gan izglītības, gan politiskās pārliecības vai pat aizspriedumu dēļ.

Projektā bija iesaistītas 8 ES valstu pašvaldības, kurās ir dažādas etniskās, sociālās, formālās un neformālās grupas, kurām parasti ir ļoti ierobežota informācija vienai par otru. Informācijas trūkums bieži vien noved pie dažādiem aizspriedumiem vai pat pie kādas grupas izolācijas.

Projekta rezultātā tika izveidota rokasgrāmata, kura tika apkopota astonu projekta dalībvalstu pieredze integrācijas jomā.

http://www.criscoeurope.eu/crisco-final-report/

crisco logo

Share on Google+0Tweet about this on Twitter0Share on Facebook0