Noslēgti līgumi par būvuzraudzību un būvniecību papilddarbiem Rēzeknes novada Feimaņu ciemā ERAF finansētajam projektam

Publicēts 10.12.2013

Oktobrī tika veikta zemsliekšņa iepirkuma aptauja būvuzraudzībai un izsludināts iepirkums „Būvdarbu izpilde ūdenssaimniecības attīstībai Feimaņu pagasta Feimaņu ciemā. Papilddarbi.” ERAF finansētā projekta „Ūdenssaimniecības attīstība Rēzeknes novada Feimaņu pagasta Feimaņu ciemā” Nr.3DP/3.4.1.1.0/11/APIA/CFLA/130 ietvaros.

Būvdarbiem iepirkums tika izsludināts saskaņā ar „Publisko iepirkumu likuma” 8.1 pantu. Uz dokumentu iesniegšanas brīdi 11.11.2013., piedāvājumus iesniedza Viesītes novada SIA „Ošukalns” (LVL 75128.76 bez PVN) un Krāslavas SIA „Leven” (LVL 53420.64 bez PVN).

Izvērtējot piedāvājumus, būvdarbu līgums tika noslēgts ar SIA „Leven”.

Būvuzraudzībai finanšu piedāvājumus iesniedza SIA „Akorda” (LVL 2950.00 bez PVN) un SIA „Jurēvičs un partneri” (LVL 2800.00 bez PVN). Līgums tika noslēgts ar pretendentu, kurš piedāvāja zemāko cenu – SIA „Jurēvičs un partneri”.

Ūdensvada un kanalizācijas tīklu izbūves būvdarbi tiks pabeigti līdz 2014.gada 20.maijam, paredzot tehnoloģisko pārtraukumu ziemas mēnešos.

Projekta vadītāja A.Verčinska

Share on Google+0Tweet about this on Twitter0Share on Facebook0