Noslēdzies Rēzeknes novada pašvaldības projekts „Dzirkstele – solis uz virsotni”

Publicēts 23.09.2013
Ir noslēdzies Rēzeknes novada pašvaldības un Sisakas – Moslovinas pašvaldības  (Horvātija) Comenius Regio programmas finansētais  projekts „Dzirkstele- solis uz virsotni” („Step2Peak, Activate & Respond2Kids”). Projekts ilga no 2011. gada 1. augusta līdz 2013. gada 31. jūlijam. Abas pašvaldības vienoja interese par to, kā strādāt ar talantīgiem bērniem un kā veicināt talantu attīstību, tāpēc tika nolemts pieteikties Comenius Regio programmas finansējumam. Projektā darbojās arī Verēmu pamatskola, Maltas 1. vidusskola un Rēzeknes Augstskola, kā arī skolas no Horvātijas.

Projekta koordinatore Inta Rimšāne pastāstīja, ka projekta ietvaros tika rīkoti pieredzes apmaiņas braucieni, semināri, nodarbības un konsultācijas izglītības iestāžu darbiniekiem un vecākiem. Horvātijas izglītības darbinieki 2011. gada oktobrī un 2012.gada aprīlī apmeklēja Rēzeknes novadu un iepazinās ar mūsu pedagogu darbu ar talantīgiem bērniem, savukārt Rēzeknes novada pedagogi 2012. gada decembrī un 2013.gada aprīlī devās pieredzes apmaiņas braucienā uz Horvātiju.

Elita Opincāne, Rēzeknes novada pašvaldības izglītības darba speciāliste, pastāstīja, ka projekta ietvaros tika rīkoti semināri vecākiem, kuru laikā tie uzzināja par bērnu apdāvinātības pazīmēm, daudzpusīgā intelekta teoriju, bērnu attīstības rādītājiem un problēmām, ar kurām saskaras gan apdāvināto bērnu vecāki, gan paši bērni. Tika rīkota arī „Talantu parāde: mēs savam novadam!”, nometne „Mans vasaras atklājums” un radošās darbnīcas.

Projekta laikā tika izveidotas brošūras un metodiskie materiāli darbam ar apdāvinātajiem un talantīgajiem bērniem.

Sīkāka informācija par projektu ir atrodama http://horse.rezeknesnovads.lv/category/projekti/spark/

Sagatavoja: Marija Bule

Share on Google+0Tweet about this on Twitter0Share on Facebook0