Noslēdzies otrais mācību un NVO aktivitāšu cikls projektā „Globālās skolas: EYD 2015”

Publicēts 11.11.2016

No 24. līdz 27. oktobrim Rēzeknes novada pirmsskolas un sākumskolas pedagogiem tika rīkotas praktiskās aktivitātes nevalstisko organizāciju (NVO) jomā. Šis bija turpinājums 18. augustā un 22. septembrī aizsāktajai 48 stundu globālās izglītības profesionālās pilnveides programmai, ko apguva projekta dalībnieki. 48 stundu globālās izglītības profesionālās pilnveides programmu Rēzeknes novada pirmsskolas un sākumskolas pedagogiem vadīja IZGLĪTĪBAS ATTĪSTĪBAS CENTRA lektori, savukārt NVO praktiskajās aktivitātēs Rēzeknes novada pirmsskolas un sākumskolas pedagogiem – biedrība “ZAĻĀ BRĪVĪBA”.

Kā atzina nodarbību lektori, tad šoreiz novada pedagogi ne tikai ar interesi klausījās lektoros, bet jau aktīvi stāstīja par pieredzi un darbošanos savā izglītības iestādē. Iespaidos pēc II cikla mācībām dalījās Rēzeknes pirmsskolas izglītības iestādes „Vinnijs Pūks” skolotāja Aija Ruhmane: „Vērts uzsvērt, ka katra no nodarbībām, ko vada zinoši un pieredzes bagāti lektori, pedagogiem sniedz daudz jaunu ideju, ko ir iespējams ieviest savā ikdienas darbā. Lai labāk aprobētu iegūto informāciju, pedagogiem tiek sniegta vienreizēja iespēja iejusties lektoru „ādā” un lasīt lekcijas kolēģiem savā iestādē. Tādejādi šo kursu ieguvēji ir ne tikai pedagogi, kuri piedalās apmācībās, bet arī iestāžu skolotāji, kuri saņem plašu un noderīgu informācijas klāstu pēc katrām apmācībām. Savā un visu pedagogu vārdā, kas piedalās šajās apmācībās, vēlreiz vēlamies pateikties par iespēju, kas tiek sniegta, lai pilnveidotu savas profesionālās kompetences”.

Rēzeknes novada Tiskādu vidusskolas sākumskolas skolotājas Jeļenas Bažanovas atziņas pēc kursiem: „Kolēģiem ļoti patīk tas, ka es dalos ar viņiem visās zināšanās, kuras esmu apguvusi šajos kursos. Kad es viņus aicināju pirmo reizi uz sarunu par globālās izglītības tēmām, viņi domāja – atkal kaut ko stāstīs, bet, kad mēs visu pamēģinājām izdarīt arī praktiski, viņi teica – cik labi!, cik interesanti!, mēs paši pat neiedomājāmies, ka tā var būt un darīt to ar bērniem”.

Dricānu vidusskolas sākumskolas skolotājas Ingunas Butkānes domas par kursos iegūto: „Viss globālais sākas ar pašiem – kā dzīvosim mēs, tā dzīvos visa pasaule. Katram jādomā, pašam par sevi, par savu rīcību, par saviem paradumiem, par attieksmēm un arī par visu pārējo.”

Patiess prieks, ka pedagogi ļoti augstu novērtē iespējas, ko viņiem sniedz šis projekts! Domājam, ka apgūtās tēmas un arī metodes, kas tika ieteiktas izmantošanai darbā ar bērniem, tuvākā laikā tiks ieviestas arī praksē un dos pozitīvus rezultātus.

Projekta darba grupa

ekŠis projekts tiek finansēts ar Eiropas Komisijas atbalstu. Šī publikācija atspoguļo vienīgi autora uzskatus, un Komisijai nevar uzlikt atbildību par tajā ievietotās informācijas jebkuru iespējamo pielietojumu.

global

Share on Google+0Tweet about this on Twitter0Share on Facebook0