Noslēdzies Lūznavas muižas ēkas rekonstrukcijas projekts

Publicēts 30.12.2014

Pateicoties Rēzeknes novada pašvaldības realizētajam projektam, Lūznavas muižas ēka ir atguvusi savu kultūrvēsturiskā mantojuma vērtību un atgriezusies senatnīgā stilā kā kultūras pērle Latgalē, kurā turpmāk atradīsies Rēzeknes novada nozīmes saietu nams.

Rēzeknes novada pašvaldības īstenotais projekts „Lūznavas muižas ēkas rekonstrukcija (ietverot lokālus restaurācijas darbus)” ir viens no Rēzeknes novada nozīmīgākajiem projektiem gan finanšu apjoma, gan veikto rekonstrukcijas darbu apmēra ziņā.

Lūznavas muižas ēkai ir unikāla un interesanta vēsture, turklāt objekts ir valsts nozīmes kultūras piemineklis, taču līdz rekonstrukcijas uzsākšanai ēka atradās ļoti bēdīgā stāvoklī, tāpēc to steidzami vajadzēja atjaunot.

Pirms rekonstrukcijas tika veikta ēkas mākslinieciski arhitektoniskā izpēte un izstrādāts Tehniskais projekts. Uzsākot būvdarbus, veikta ēkas un ārējā pagraba jumtu rekonstrukcija, nomainīts jumtu segums, atjaunoti dūmvadi, kā arī restaurētas uz jumta esošās vēsturiskās detaļas un jumta logi. Projekta ietvaros rekonstruēti ēkas pamati, veikti hidroizolācijas darbi, kā arī muižas ēkas ārējās fasādes rekonstrukcijas darbi.

Nozīmīgi rekonstrukcijas darbi veikti arī muižas ēkas iekštelpās: atjaunotas sienas, griesti, grīdas segumi, pilnībā rekonstruēts muižas pagrabstāvs, kas tagad izmainījies līdz nepazīšanai – ja kādreiz tur nebija iespējams atrasties, tad turpmāk gaišajās un plašajās telpās varēs notikt dažādi izglītojoši un kultūras pasākumi. Jaunu vizuālo tēlu ieguvusi arī lielā svētku zāle ar nepieciešamajām palīgtelpām.

Muižā ierīkota apkures un ventilācijas sistēma, tostarp izbūvēta silto grīdu apkure. Veikta ūdensvada un kanalizācijas sistēmu montāža, uzstādītas elektrosistēmas, tai skaitā pārinstalētas ugunsdrošības sistēmas un ierīkota zibens aizsardzības sistēma. Svarīgi atzīmēt, ka muižas pirmajā stāvā visas telpas būs pieejamas cilvēkiem ar kustību traucējumiem.

Ņemot vērā objekta nozīmīgumu un tā kultūrvēsturisko vērtību, liels darbs ir ieguldīts, restaurējot muižas ēkas logus, durvis, koka apdares paneļus, grīdas parketu un kāpnes. Ēkas dienvidu daļā atjaunotas arī kapelas telpas.

Atjaunotā Lūznavas muižas ēka darbosies kā saietu nams. Plānots, ka nākotnē Lūznavas muiža varētu attīstīties kā Starptautisks vides izglītības un mākslas centrs, kā arī vieta, kur norisināsies dažādi pulciņi, tiks rīkotas starptautiskas nometnes, organizēti semināri, mākslas plenēri un citas aktivitātes. Apmeklēt un izmantot šo kultūrvēsturisko objektu būs iespēja ne tikai Lūznavas pagasta un Rēzeknes novada iedzīvotājiem, bet arī Latgales, Latvijas un ārzemju viesiem.

Paredzēts, ka centrs sniegs izpratni par tradīcijām un kultūras mantojumu, kā arī apvienos tradīcijas ar jaunākajām tehnoloģijām, lai varētu radīt jaunus konkurētspējīgus produktus visa Rēzeknes novada attīstībai.

Pašvaldība nākotnē plāno Lūznavas parka attīstību, paredzot valsts, pašvaldības un ES finansējuma piesaisti un attīstot tālāko muižas un parka darbību.

Objekta kopējās izmaksas: 1 297 395,70 EUR, no kurām Eiropas Savienības finansējums sastāda – 463 721,83 EUR.

Projekta īstenošanas laiks: 2010. gada 4.augusts – 2014.gada 31.decembris.

Lūznavas muižas rekonstrukcijas darbi tika veikti Rēzeknes novada pašvaldības budžeta ietvaros ar Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai (ELFLA) finansējuma atbalstu.

Anita Bringule,
projekta vadītāja

Share on Google+0Tweet about this on Twitter0Share on Facebook0