Nodarbības vecākiem

Publicēts 31.05.2016

 

Nr. p.k.

Tēma

Veids

Vadītāji

1.

Vecāku loma  un iespējas  pašapziņas attīstībā un pašvērtējuma celšanā

seminārs

Seminārs par  augstas pašapziņas nozīmīgumu personības attīstībā, par vecāku lomu un iespējām Biruta Rīvāne

Elita Opincāne

2.

Pozitīvi atbalstoša audzināšana seminārs Seminārs par to kādas pieejas vecākiem jāizmanto, lai audzināšana būtu pozitīva, nevis varbarbīga Lilija Šodnaka

Ilona Žabo

3.

Galda spēļu laboratorija radošā darbnīca Darbnīcas laikā vecāki tiek iepazīstināti ar plašo galda spēļu klāstu, tiek parādītas idejas kā pagatavot spēles kopā ar bērniem Irēna Batare

 4.

Uzvedības problēmu cēloņi un to iespējamie risinājumi seminārs Seminārā tiek iztirzātas uzvedības problēmas, meklētas atbildes uz daudziem “kāpēc” un aplūkotas problēmu risināšanas stratēģijas Lilija Šodnaka

Ilona Žabo

5.

Būt kopā, būt līdzās radošā darbnīca Darbnīcas laikā var gūt idejas tam, ko un kā darīt kopā ar bērnu, kā pašrocīgi darināt dāvaniņas Irēna Batare

Ineta Kruste

Silvija Pranča

6.

Labi audzināts-tātad drošs seminārs Seminārs par  audzināšanas lomu bērna atbildības un drošības radīšanā Aija Dundure

7.

Niķi un stiķi! Ar mīlestību un cieņu! seminārs Seminārs par to, kā ar mīlestību un cieņu noteikt bērnam robežas Biruta Rīvāne

Aija Dundure

8.

Roku rokā bērna atbalstam seminārs Seminārs par to, kā palīdzēt bērnam mācīties, atpazīt  mācību grūtību cēloņus, meklēt risinājumus Elita Opincāne

Ilze Kuhaļska

9.

Mandalas – ieraudzīt un izprast neizprotamo radošā darbnīca Darbnīcas laikā vecāki tiek ievesti noslēpumainajā mandalu pasaulē un apgūst to darināšanas prasmi Silvija Pranča, Ineta Kruste

Nodarbības skolas vadība un vecāku padomes var pieteikt:
tel. 64607186 (Elita Opincāne)
e-pasts elita.opincane@saskarsme.lv

 

Share on Google+0Tweet about this on Twitter0Share on Facebook0