Neizīrēta valsts nekustamā īpašuma “Sprīdīši”, Bižos, Lendžu pagastā, izsole

Publicēts 23.03.2020

AS “Publisko aktīvu pārvaldītājs Possessor” elektroniskajā izsolē elektronisko izsoļu vietnē https://izsoles.ta.gov.lv/ ar augšupejošu soli pārdod neizīrētu valsts nekustamo īpašumu “Sprīdīši”, Bižos, Lendžu pagastā, Rēzeknes novadā, ar kadastra Nr.78665040002, izsoles sākumcena EUR 1380.00, Izsoles solis – EUR 50.00, nodrošinājums – EUR 138.00.

Izsoles sākums – 03.04.2020., izsoles noslēgums – 05.05.2020. plkst.13.00. Personai, kura vēlas piedalīties izsolē, līdz 23.04.2020. jāiemaksā nodrošinājums AS “Publisko aktīvu pārvaldītājs Possessor” norēķinu kontā AS “Citadele banka” Nr.LV07PARX0003805160002, un, izmantojot elektronisko izsoļu vietni, jānosūta lūgums autorizēt to dalībai izsolē.

Pirkuma apmaksa: tūlītēja samaksa vai nomaksa atbilstoši elektroniskās izsoles noteikumiem: https://www.possessor.gov.lv/upload/uploads/132-1062_pielikums.pdf

Par nosolīto objektu nosolītā augstākā cena vai objekta nomaksas pirkuma gadījumā avanss 10% no nosolītās cenas, atrēķinot iemaksāto objekta nodrošinājumu, jāsamaksā divu nedēļu laikā no izsoles noslēguma dienas AS “Publisko aktīvu pārvaldītājs Possessor” norēķinu kontā AS “Citadele banka” Nr.LV07PARX0003805160002.

Elektroniskās izsoles norises noteikumi: https://izsoles.ta.gov.lv/noteikumi/1

Saskaņot objekta apskates laiku var AS “Publisko aktīvu pārvaldītājs Possessor”, tālrunis uzziņām 67021300, 67021413, 67021348.

 

Share on Google+0Tweet about this on Twitter0Share on Facebook0