Mākoņkalna pagastā plāno veikt sešu koku izciršanu

Publicēts 04.09.2020

Rēzeknes novada pašvaldības Mākoņkalna pagasta pārvalde dara zināmu, ka saņemts zemes īpašnieka iesniegums par to, ka tiek plānots veikt sešu (6) koku (bērzs 2 gab. apkārtmērs 0,50 m, bērzs 1gab. apkārtmērs 0.70 m un bērzs 3 gab. apkārtmērs 0.40 m) izciršanu. Koki atrodas Rēzeknes novada pašvaldības Mākoņkalna pagasta c. Lipuški, Rāznas ielā 28 ar kadastra apzīmējumu 7872 008 0137.

Lūdzam iesniegt savus priekšlikumus un pieteikumus Rēzeknes novada pašvaldības Mākoņkalna pagasta pārvaldē Skolas ielā 3, Lipuškos, Mākoņkalna pagastā, Rēzeknes novadā pie lietvedes līdz 2020. gada 21. septembrim. (kontakttel.: 64646741 vai epasts info@makonkalns.lv)

Sabiedriskā apspriešana tiek veikta saskaņā ar: Rēzeknes novada pašvaldības 2012. gada 15. novembra saistošajiem noteikumiem Nr.91 „Par koku ciršanu ārpus meža Rēzeknes novadā”

 

Share on Google+0Tweet about this on Twitter0Share on Facebook0