Latgales Uzņēmējdarbības centrs esošajiem un topošajiem uzņēmējiem

Publicēts 17.02.2015

Uzņēmējiem, potenciālajiem investoriem, biznesa uzsācējiem un pašvaldību uzņēmējdarbības speciālistiem jau no 2013. gada pieejami Latgales Plānošanas reģiona Latgales Uzņēmējdarbības centra (LUC) pakalpojumi. Centrs izveidots saskaņā ar Latgales rīcības plānu “Iespēju Latgale”.  Lai nodrošinātu Latgales Uzņēmējdarbības centra sniegto pakalpojumu mobilitāti – pieejamību visos Latgales reģiona novados, ir izveidots komercdarbības speciālistu – konsultantu tīkls (Daugavpilī, Rēzeknē, Līvānos, Preiļos, Krāslavā, Balvos un Ludzā). Konsultācijas pieejamas gan klātienē, gan ar e-pasta starpniecību un telefoniski.

Informācija par šiem pakalpojumiem skatāma Latgales Plānošanas reģiona mājas lapā, sadaļā Latgales Uzņēmējdarbības centrs (http://latgale.lv/lv/luc). Interneta vietnē pieejama topošajiem, esošajiem uzņēmējiem noderīga informācija, piemēram, Latvijas – Lietuvas pārrobežu sadarbības programmas projektā izveidotā “Rokasgrāmata biznesa iesācējiem”, semināru materiāli par eksporta veicināšanu, investīciju piesaisti un citiem aktuāliem jautājumiem.

Latgales Uzņēmējdarbības centra būtiskākie pasākumi un iespējas uzņēmējiem:

1) konsultācijas par Eiropas Savienības fondu un citu ārējo finanšu resursu pieejamību un izmantošanu uzņēmējdarbības attīstībai, tajā skaitā par Latvijas Attīstības finanšu institūcijas “Altum” programmām, Latvijas Investīciju attīstības aģentūras (LIAA) u.c. programmām;

2) motivācijas un apmācību pasākumi, piemēram, semināri uzņēmējiem par investīciju piesaisti un uzņēmējdarbības uzsākšanu; motivācijas pasākumu cikls “Biznesa mēnesis”, lai informētu jauniešus par biznesa ideju un uzņēmējdarbības attīstības iespējām un atbalsta mehānismiem, kā arī par nākotnē darba tirgū pieprasītajām profesijām. Šādi pasākumi norisinājās 2013. un 2014. gada rudenī, tajā skaitā Rēzeknē, Rēzeknes novada Maltas un Nautrēnu vidusskolās, Viļānu vidusskolā;

3) „birokrātijas gids” – konsultācijas par dažādu institūciju pakalpojumiem un birokrātisku šķēršļu mazināšanu saziņā un sadarbībā ar valsts un pašvaldību institūcijām;

4) konsultatīvs atbalsts piemērotu investīciju objektu atrašanā potenciāliem investoriem un uzņēmējiem. Patlaban tiek veidota Latgales investīciju objektu datubāze interneta vietnē, kā arī noteikti Latgales TOP20 investīciju objekti;

5) pieredzes apmaiņas braucienu un tirdzniecības misiju/uzņēmēju grupu vizīšu organizēšana – uzņēmēju grupu vizītes uz citiem reģioniem, uzņēmējdarbības veiksmes piemēru iepazīšana, kontaktu veidošana. 2013. un 2014. gadā tika organizēta tirdzniecības misija uz Mazpolijas reģionu Polijā, bet 2015. gadā plānoti uzņēmēju pieredzes apmaiņas braucieni uz Somiju, Norvēģiju un Vāciju.

Lai nedublētu dažādu organizāciju īstenotos biznesa atbalsta pasākumus, piemēram, uzņēmēju apmācības, seminārus, konsultācijas par darba tiesību jautājumiem u.tml., būtiska ir biznesa atbalsta institūciju, valsts un pašvaldību iestāžu un citu organizāciju sadarbība, savstarpēja informācijas apmaiņa un koordinācija par plānotajiem īstenojamiem pasākumiem Latgales reģionā.

Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija 2015. gada janvārī informatīvajā ziņojumā par plānošanas reģionu darbības pilnveidošanu norādījusi uz nepieciešamību arī citos reģionos, līdzīgi kā Latgalē, veidot reģionālos uzņēmējdarbības centrus Kurzemē, Vidzemē, Zemgalē un Rīgas plānošanas reģionā, par pamatu ņemot Latgales Uzņēmējdarbības centra pieredzi.

Kontakti:
Latgales uzņemējdarbības centra vadītājs Vladislavs Stankevičs (Daugavpils),
tālr. 26511047, e-pasta adrese vladislavs.stankevics@latgale.lv

Komercdarbības konsultants (Rēzeknē, Rēzeknes un Viļānu novados) Skaidrīte Baltace,
tālr. 29444334, e-pasta adrese skaidrite.baltace@latgale.lv

Share on Google+0Tweet about this on Twitter0Share on Facebook0