Karjeras attīstības atbalsta projekts turpinās

Publicēts 14.09.2020

Karjeras izvēle ir sarežģīts process mūsdienu dinamiskajā, mainīgajā pasaulē. Domājot par savu nākotni, tiecoties uz mērķi, ikvienam jaunietim ir svarīgi rast atbildes uz jautājumiem – Kas es esmu? Ko es vēlos? Kā to sasniegt? Bieži vien atbildes uz šiem jautājumiem nav atrastas pat īsi pirms skolas beigšanas eksāmeniem, kad jāizdara karjeras izvēle par labu kādai profesijai. Ne mazāk svarīgi saprast un nodefinēt savus nākotnes plānus ir tiem, kuri plāno iegūt vidējo izglītību, jo arī izvēļu “grozs” prasa redzējumu par nākotni, savu prasmju, spēju un talantu izvērtēšanu. Te palīdzēt var pedagogs karjeras konsultants kā speciālists, kurš konsultē, informē un izglīto cilvēkus karjeras attīstības jautājumos, sniedz atbalstu karjeras plānošanā un veidošanā, kā arī palīdz attīstīt darba meklēšanas prasmes.

2020./2021. mācību gadā Eiropas Sociālā fonda projekts Nr. 8.3.5.0/16/I/001 “Karjeras atbalsts vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs” turpināsies, taču ir mainīti akcenti, jo tagad visi četri Rēzeknes novada skolās strādājošie pedagogi karjeras konsultanti ir ieguvuši sertifikātus un var sniegt individuālās konsultācijas 7.-12. klašu izglītojamajiem. Tās ir sarunas atbilstoši izglītojamā vecuma īpatnībām un vajadzībām, lai palīdzētu tiem apzināties savas spējas un iespējas, izvēlēties personībai piemērotāko profesiju, attīstītu personiskās prasmes patstāvīgu karjeras lēmumu pieņemšanai. Konsultāciju laikā ir iespējams arī sagatavot kvalitatīvu CV un motivācijas vēstuli, apgūt darba meklēšanas prasmes.

Individuālajām karjeras konsultācijām Maltas, Kaunatas, Dricānu, Nautrēnu, Tiskādu un Lūcijas Rancānes Makašānu amatu vidusskolu 7.-12. klašu, Verēmu, Sakstagala Jāņa Klīdzēja un Rēznas pamatskolu 7.-9. klašu skolēni var pieteikties, sazinoties elektroniski ar pedagogiem karjeras konsultantiem.

Eiropas Savienības fondu darbības programmas “Izaugsme un nodarbinātība” 8.3.5. specifiskā atbalsta mērķa “Uzlabot pieeju karjeras atbalstam izglītojamajiem vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs” projekta “Karjeras atbalsts vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs” īstenošanas termiņš: 2016. gada 1. janvāris – 2021. gada 30. decembris.

Projekta koordinatore Elita Opincāne

LV_ID_EU_logo_ansamblis_ESF

Share on Google+0Tweet about this on Twitter0Share on Facebook0