Izsole

Publicēts 06.10.2017

Rēzeknes novada pašvaldības Stružānu pagasta pārvalde, NMK 90000025380 mutiskā izsolē ar augšupejošu soli pārdod nekustamo īpašumu:

2-istabu dzīvokli Miera ielā 6-4, kadastra Nr.7894 900 0064, adrese: Miera iela 6-4, Strūžāni, Stružānu pag., Rēzeknes nov., LV-4643, Izsoles sākumcena 641,67 EUR, nodrošinājums 65 EUR, izsoles solis 65 EUR.

2-istabu dzīvokli Miera ielā 6-3, kadastra Nr.7894 900 0062, adrese: Miera iela 6-3, Strūžāni, Stružānu pag., Rēzeknes nov., LV-4643, Izsoles sākumcena 646,54 EUR, nodrošinājums 65 EUR, izsoles solis 65 EUR.

2-istabu dzīvokli Miera ielā 6-8, kadastra Nr.7894 900 0063 adrese: Miera iela 6-8, Strūžāni, Stružānu pag., Rēzeknes nov., LV-4643, Izsoles sākumcena 646,86 EUR, nodrošinājums 65 EUR, izsoles solis 65 EUR.

3-istabu dzīvokli Miera ielā 6-11, kadastra Nr.7894 900 0066, adrese: Miera iela 6-11, Strūžāni, Stružānu pag., Rēzeknes nov., LV-4643, Izsoles sākumcena 649,68 EUR, nodrošinājums 65 EUR, izsoles solis 65 EUR.

1-istabu dzīvokli Miera ielā 6-13, kadastra Nr.7894 900 0065, adrese: Miera iela 6-13, Strūžāni, Stružānu pag., Rēzeknes nov., LV-4643. Izsoles sākumcena 543,93 EUR, nodrošinājums 54 EUR, izsoles solis 54 EUR.

Ar izsoles noteikumiem var iepazīties Rēzeknes novada pašvaldībā, adrese: Rēzeknes novada pašvaldības portālā: www.rezeknesnovads.lv, http://struzani.weebly.com īpašums apskatāms darbadienās līdz 2017. gada 31. oktobrim, iepriekš saskaņojot ar Stružānu pagasta pārvaldes vadītāju, tālr. 64667552, 20211133. Nodrošinājums jāiemaksā Rēzeknes novada pašvaldības Stružānu pagasta pārvaldes kontā LV10PARX0008656070002, AS “Citadele banka”, kods PARXLV22. Pieteikumu reģistrācija izsolei darbadienās līdz 2017. gada 2. novembrim plkst. 10.00, izsoles sākums 2017. gada 3. novembrī plkst. 10:00 Stružānu pagasta pārvaldē, Miera ielā 14a, Strūžānos, Rēzeknes novadā.

Izsoles noteikumi

Share on Google+0Tweet about this on Twitter0Share on Facebook0