Feimaņu pagasta pārvalde paziņo par koku ciršanu pašvaldības īpašumā esošo kapsētu teritorijā

Publicēts 02.09.2020

Rēzeknes novada pašvaldības iestādes “Maltas pagastu apvienība” struktūrvienība Feimaņu pagasta pārvalde paziņo par koku ciršanu pašvaldības īpašumā esošo kapsētu teritorijā:

Vainovas kapsēta (kadastra Nr. 78520050078) – 6 bērzi;

Feimaņu kapsēta (kadastra Nr. 78520060155) – 10 koki, tai skaitā 1 pīlādzis, 2 bērzi, 2 apses, 5 kļavas.

Koku ciršanas mērķis: atbrīvoties no veciem, dabiski ielauztiem, vizuāli neizskatīgiem, apkārtējai videi un cilvēkiem bīstamiem kokiem un sausiem zariem. Tiks sakārtota kapsētu teritorija un novērsts apdraudējums cilvēku drošībai.

Lūdzam iesniegt savus priekšlikumus Feimaņu pagasta pārvaldē (“Pagasta māja”, Feimaņi, Feimaņu pag., Rēzeknes nov.) pie lietvedes no 2020. gada 14. septembra līdz 27. septembrim, pa tel. 64644892 vai rakstot uz e-pastu: info@feimani.lv.

Sabiedriskā apspriešana notiek saskaņā ar Rēzeknes novada pašvaldības 2012. gada 15. novembra saistošiem noteikumiem Nr.91 “Par koku ciršanu ārpus meža Rēzeknes novadā”.

 

Share on Google+0Tweet about this on Twitter0Share on Facebook0