ES programmas „DEAR” projekts “Globālās skolas: EYD 2015 tilts uz cerīgu nākotni pirmsskolā un sākumskolā” noslēdzies!

Publicēts 29.06.2018

Noslēdzies trīs gadus ilgušais ES programmas „DEAR” projekts “Globālās skolas: EYD 2015 tilts uz cerīgu nākotni pirmsskolā un sākumskolā”.

Ir sasniegts projekta mērķis – piedāvāt Rēzeknes pilsētas un novada pirmsskolu un sākumskolu pedagogiem iespēju bez maksas apmeklēt vadošo Latvijas speciālistu seminārus par attīstību/globālo izglītību, iepazīties ar ES valstu pieredzi, kā arī pašiem veidot mācību materiālus darbam bērnudārzos un sākumskolās. Darba gaitā izstrādāti metodiskie materiāli pirmsskolām un sākumskolām. Metodisko materiālu izstrāde notika sadarbībā ar ekspertu grupu no Valsts izglītības satura centra (VISC), Rēzeknes Tehnoloģiju akadēmijas, Latvijas Universitātes, Izglītības attīstības centra (IAC), Rīgas Pedagoģijas un izglītības vadības akadēmijas (RPIVA) un Rēzeknes novada izglītības pārvaldes. Projekta eksperti atlasīja uz kompetenču pieeju balstītus mācību materiālus un organizēja Austrijā izdoto globālās izglītības mācību materiālu tulkošanu, adaptēšanu Latvijas kontekstam un aprobāciju Rēzeknes novada pirmsskolas izglītības iestādēs un sākumskolās.

Ieskats projekta noslēguma konferencē, kā arī dalībnieku un ekspertu viedokļi – videoierakstāpielikumā.

Share on Google+0Tweet about this on Twitter0Share on Facebook0