Elektroniskajā izsolē pārdod valsts nekustamo īpašumu Bērzgales pagastā

Publicēts 04.08.2020

AS “Publisko aktīvu pārvaldītājs Possessor” elektroniskajā izsolē elektronisko izsoļu vietnē https://izsoles.ta.gov.lv/ ar augšupejošu soli pārdod neizīrētu valsts nekustamo īpašumu “Maksimovi”, Nirīšos, Bērzgales pagastā, Rēzeknes novadā, ar kadastra Nr.7844 503 0003, izsoles sākumcena EUR 1 100.00, nodrošinājums – EUR 110.00, izsoles solis – EUR 50.00.

Izsoles sākums – 07.08.2020., izsoles noslēgums – 07.09.2020., pieteikšanās līdz 27.08.2020.

Personai, kura vēlas piedalīties izsolē, līdz pieteikšanās termiņa beigām jāiemaksā nodrošinājums AS “Publisko aktīvu pārvaldītājs Possessor” norēķinu kontā AS “Citadele banka” Nr.LV07PARX0003805160002, un, izmantojot elektronisko izsoļu vietni, jānosūta lūgums autorizēt to dalībai izsolē.

Pirkuma apmaksa: tūlītēja samaksa vai nomaksa atbilstoši elektroniskās izsoles noteikumiem: https://www.possessor.gov.lv/upload/uploads/132-1062_pielikums.pdf.

Par nosolīto objektu nosolītā augstākā cena vai objekta nomaksas pirkuma gadījumā avanss 10% no nosolītās cenas, atrēķinot iemaksāto objekta nodrošinājumu, jāsamaksā divu nedēļu laikā no izsoles noslēguma dienas.

Elektroniskās izsoles norises noteikumi: https://izsoles.ta.gov.lv/noteikumi/1.

Tālrunis uzziņām 67021300, 67021413, 67021348.

Share on Google+0Tweet about this on Twitter0Share on Facebook0