Elektroniskā dzīvokļu īpašumu izsole Ozolmuižas pagastā

Publicēts 26.05.2020

AS “Publisko aktīvu pārvaldītājs Possessor” elektroniskajā izsolē elektronisko izsoļu vietnē https://izsoles.ta.gov.lv/ ar augšupejošu soli pārdod:

- neizīrētu valsts dzīvokļa īpašumu Nr.6 “Upeslīči”, Dreijerovkā, Ozolmuižas pagastā, Rēzeknes novadā, kadastra Nr.7878 900 0082, izsoles sākumcena EUR 510,00, izsoles solis – EUR 30,00, nodrošinājums – EUR 51,00;

- izīrētu valsts dzīvokļa īpašumu Nr.7 “Upeslīči”, Dreijerovkā, Ozolmuižas pagastā, Rēzeknes novadā, kadastra Nr.7878 900 0083, izsoles sākumcena EUR 830,00, izsoles solis – EUR 50,00, nodrošinājums – EUR 83,00.

Izsoles sākums – 29.05.2020., izsoles noslēgums – 29.06.2020. plkst.13.00. Personai, kura vēlas piedalīties izsolē, līdz 18.06.2020. jāiemaksā nodrošinājums AS “Publisko aktīvu pārvaldītājs Possessor” norēķinu kontā AS “Citadele banka” Nr.LV07PARX0003805160002, un, izmantojot elektronisko izsoļu vietni, jānosūta lūgums autorizēt to dalībai izsolē.

Pirkuma apmaksa: tūlītēja samaksa vai nomaksa atbilstoši elektroniskās izsoles noteikumiem: https://www.possessor.gov.lv/upload/uploads/132-1062_pielikums.pdf.

Par nosolīto objektu nosolītā augstākā cena vai objekta nomaksas pirkuma gadījumā avanss 10% no nosolītās cenas, atrēķinot iemaksāto objekta nodrošinājumu, jāsamaksā divu nedēļu laikā no izsoles noslēguma dienas AS “Publisko aktīvu pārvaldītājs Possessor” norēķinu kontā AS “Citadele banka” Nr.LV07PARX0003805160002.

Elektroniskās izsoles norises noteikumi: https://izsoles.ta.gov.lv/noteikumi/1 

Tālrunis uzziņām 67021300, 67021413, 67021348.

 

Share on Google+0Tweet about this on Twitter0Share on Facebook0