Rēzeknes novada pārstāvji piedalīsies konferencē par kultūras un sociālajām barjerām integrācijā

Publicēts 07.03.2018

Rēzeknes novada pašvaldība turpina dalību ES programmas “Eiropa pilsoņiem” projektā “Crossroad of the Regions-fostering involvement of all citizens in local life to improve social cohesion (CRISCO)” (“Reģionu krustcelēs-iedzīvotāju līdzdalības vietējās kopienas dzīvē veicināšana, lai palielinātu kohēzijas politikas efektivitāti”). 14.- 16. martā Bassano del Grapa (Itālija) notiks projekta dalībnieku pirmā starptautiskā konference “Cultural and social barriers to integration” (Kultūras un sociālās barjeras integrācijā), kurā piedalīsies arī projekta dalībnieces no Rēzeknes novada, pagastu informatīvo izdevumu veidotājas  – Mārīte Šadurska (Pušas pagasts), Nellija Viļuma (Nautrēnu pagasts) un Ilga Gudrika (Lendžu pagasts), kā arī nodarbību vadītāja un novada mājas lapas redaktore Anna Rancāne un projekta koordinatore Inta Rimšāne.

Pretendentes dalībai konferencē tika izvēlētas, izvērtējot sagatavotos darbus – rakstus, kas atspoguļo projekta tēmu – “Kultūras un sociālās barjeras integrācijā”. Ar labākajiem darbiem un informāciju par projektu var iepazīties arī Rēzeknes novada mājas lapā http://horse.rezeknesnovads.lv/category/projekti/crisco/

Projektā CRISCO darbojas astoņu Eiropas valstu pašvaldības no Beļģijas, Dānijas, Igaunijas, Itālijas, Latvijas, Lietuvas, Nīderlandes un Slovēnijas. Visās iesaistītajās pašvaldībās ir dažādas etniskās, sociālās, formālās un neformālās grupas, kurām bieži vien ir ierobežota informācija citai par citu. Informācijas trūkums bieži vien noved pie dažādiem aizspriedumiem vai pat pie kādas grupas izolācijas.

Latviju projektā pārstāv Rēzeknes novada pagastu informatīvo izdevumu veidotāji, kuri vislabāk zina par dažādu grupu vajadzībām un iespējām savos pagastos. Projekta laikā izdevumu veidotājiem ir iespēja atjaunot fotografēšanas iemaņas, mācīties preses relīžu un interviju veidošanas pamatprincipus, paturot prātā dažādu viedokļu un objektivitātes nepieciešamību jebkurā preses izdevumā, kā arī piedalīties konkursā par interesantāko rakstu un iegūt veicināšanas balvu-braucienu uz starptautisko konferenci Itālijā, Francijā, Dānijā vai Beļģijā, lai iepazītos ar projektā iesaistīto pašvaldību pieredzi darbā ar dažādām iedzīvotāju grupām.

Projekta dalībnieces ir pārliecinātas, ka tikšanās ar citu valstu pašvaldību pārstāvjiem, dažādām iedzīvotāju sociālajām grupām, ļaus gūt idejas jauniem rakstiem, kā arī uzlabot informatīvo izdevumu kvalitāti.

Projekts CRISCO turpināsies līdz 2019. gada augustam.

Inta Rimšāne, projekta koordinatore

Diānas Seleckas foto

Uzziņai:

Projekta nosaukums angļu valodā “Crossroad of the Regions-fostering involvement of all citizens in local life to improve social cohesion (CRISCO)”.

Projekta neoficiāls tulkojums latviešu valodā “Reģionu krustcelēs-iedzīvotāju līdzdalības vietējās kopienas dzīvē veicināšana, lai palielinātu kohēzijas politikas efektivitāti”.

logo crisco

crisco logo

DSC_0173 Activity_1-Picture_2 DSC_0109 DSC_0117 DSC_0135 DSC_0141 DSC_0147 DSC_0159

Share on Google+0Tweet about this on Twitter0Share on Facebook0