Divas Rēzeknes novada Nautrēnu vidusskolas skolnieces saņems dzīvnieku terapijas kursu Klaipēdas Jūras muzejā, Lietuvā

Publicēts 28.09.2011
Divas Rēzeknes novada Nautrēnu vidusskolas 8. klases skolnieces Laura Ulbicāne un Diāna Drozdova 29. – 30.septembrī viesosies Klaipēdas Jūras muzejā, kur saņems dzīvnieku terapijas kursu, iepazīstoties ar pingvīniem, roņiem un citiem jūras dzīvniekiem. Šo kursu finansē Latvijas – Lietuvas pārrobežu sadarbības programmas projekts “Cured by Animals” (latv.Dzīvnieki ārstē), kurā piedalās septiņpadsmit pašvaldības un dažādas organizācijas no Latvijas un Lietuvas.

Projekta laikā notika arī bērnu nometnes Latvijā un ārzemēs, kurās piedalījās Rēzeknes novada Maltas 1.vidusskolas skolnieces Diāna Gribovska un Anžela Paplavska, kā arī Gaigalavas pamatskolas skolnieces Ināra un Viktorija Beķeres. Novada iedzīvotājām Zigrīdai Uļjānei kopā ar dēlu Jāni un Līgai Koļčai ar meitu Kristiānu bija izdevība redzēt, kā unikālo rehabilitācijas metodi – dzīvnieku terapiju – izmanto tepat Rēzeknes novadā. Savukārt Rēzeknes novada pašvaldības Speciālās izglītības atbalsta centra darbinieces Natālija Melne un Ilona Bruskovska piedalījās dzīvniekterapijas kursos Lietuvā un Latvijā.

Dzīvnieku terapija ir īpaša medicīnas nozare, kas kontaktēšanos ar dzīvniekiem izmanto ne tikai nervu stresa noņemšanai, bet arī nopietnu diagnožu ārstēšanai. Nodarbības ar, piemēram, speciāli apmācītiem suņiem palīdz arī pie autisma, bērnu cerebrālās triekas, depresijas un citām kaitēm. Ārstniecības metodei praktiski nav nevēlamu blakus efektu, un tās ietekme turpinās arī pēc dzīvnieka aizvešanas.

Uzziņai:
Projekta partneri Latvijā ir Ludzas, Kārsavas, Rēzeknes, Krāslavas, Viļānu, Riebiņu, Preiļu, Aglonas, Dagdas, Daugavpils un Ilūkstes novadu pašvaldības un Rēzeknes pilsētas dome, Lietuvā – Visaginas bērnu atbalsta centrs, Ignalinas rajona Didžiasalis bērnu aprūpes un ģimeņu sociālā atbalsta centrs, Utenas bērnu sociālās aprūpes un audzināšanas centrs un Anīkšču rajona pašvaldība, projekta vadošais partneris – biedrības „Eiroreģiona „Ezeru zeme”" Latvijas birojs. Tā kopējais budžets ir 214,6 tūkst. EUR. Rēzeknes novada pašvaldības budžets projektā ir 10 tūkst. EUR, tai skaitā Latvijas – Lietuvas pārrobežu sadarbības programmas 2007.-2013. gadam ietvaros piešķirtais ERAF līdzfinansējums – 8894 EUR (85%), valsts finansējums – 523 EUR (5%) un 1 046 EUR (10%) – Rēzeknes novada pašvaldības līdzfinansējums.
Projekta finansējums ļāva iegādāties arī Maltas pagasta mikroautobusam pacēlāju, kas ļaus autobusa pakalpojumus izmantot arī cilvēkiem ratiņkrēslos.

Fotoattēlā: jaunais pacēlājs Maltas pagasta autobusam.

Informāciju sagatavoja
Projekta koordinatore Rēzeknes novadā
Inta Rimšāne
Share on Google+0Tweet about this on Twitter0Share on Facebook0