Dejas un rotaļas -lielisks veids, kā pārvarēt integrācijas barjeras

Publicēts 29.03.2019

15. marta vakarā Rēzeknes novada Gaigalavas pagasta Ūdens tūrisma attīstības centrā “Bāka” pulcējās lieli un mazi, veci un jauni, lai kopīgi izkustētos jautrās rotaļās un dejās kopā ar dziedošo Igauņu ģimeni. Pasākums, kas notika projekta CRISCO “Reģionu krustcelēs-iedzīvotāju līdzdalības vietējās kopienas dzīvē veicināšana, lai palielinātu kohēzijas politikas efektivitāti”( “Crossroad of the Regions-fostering involvement of all citizens in local life to improve social cohesion”) ietvaros, bija kupli apmeklēts un izvērtās varen jautrs. Projekts sastāv no vairākām konferencēm, kuru dalībnieki – astoņu valstu pārstāvji, aktīvi diskutē par sabiedrības līdz dalību dažādu barjeru pārvarēšanā. Pēdējā projekta sadaļa veltīta sabiedrisko visiem pieejamo vietu nozīmei un to ietekmei dažādu sabiedrības slāņu integrācijai.

Pasākuma organizators – Rēzeknes novada ūdens tūrisma attīstības centrs “Bāka”, kura vadītāja Agnese Ceirule ir aktīva projekta CRISCO dalībniece:” ”Bāka” ir lieliska vieta, kur pulcēties dažāda vecuma un dažādu sociālo slāņu pārstāvjiem. Mums notiek dažādi pasākumi, vispopulārākie, protams, ir tie, kas notiek pie ūdens- peldēšana, laivošana, braukšana ar SUP dēli un motorlaivu, ziemā slēpošana un slidošana. Šobrīd, nosacīti tukšajā sezonā, pulcējām kopā pieaugušos un bērnus, lai izkustētos dančos un rotaļās. Priecājamies, ka Lubāna ezera krastā ir tik lieliska vieta kā “Bāka”.”

Cik tad svarīga ir sabiedrisko vietu pieejamības nozime un to ietekme dažādu sabiedrības slāņu integrācijai? Atbild projekta CRISCO dalībnieki. Maija Hartmane stāsta, ka viņas dzimtajā pagastā ir iespējas sanākt kopā dažādu sociālo grupu pārstāvjiem:” Viens no piemēriem ir Maltas pagasta bērnu un jauniešu centrs (BJC) kurš ir atvērts ne tikai nozīmētajai mērķa grupai, bet arī piedāvā telpas pieaugušajiem. Šī vieta ir ļoti multifunkcionāla un tiek izmantota gan pasākumu organizēšanai, gan arī dažādu interešu pulciņu vadīšanai. Šīs aktivitātes noteikti ļauj integrēties dažādu tautību, vecuma, dzimuma cilvēkiem ar kopīgām interesēm.

Publiskas vietas, kas ir pieejamas jebkuram vietējā pagastā, ir ļoti svarīgas efektīvai integrācijai. Ikdienā cilvēkiem ne vienmēr ir iespēja atrast domubiedrus un komunicēt ar citiem vietējiem iedzīvotājiem kuri nav viņu darba/ģimenes/draugu lokā. Publiskas vietas ļauj satikties neitrālā teritorijā, iepazīt jaunus cilvēkus un lauzt dažādas barjeras kas piemīt mūsu sabiedrībā.”

Tonijs Andželo Fernandes no Kaunatas stāsta, ka arī viņa dzimtajā pagastā ir vieta, kur tikties: ”Tas ir Kaunatas jauniešu centrs “Buras”, kurā pagasta bērni un jaunieši tiek aicināti piedalīties kopīgos pasākumos, aktivitātēs vai izzinošās vai izklaides ekskursijās. Šajās vietās ikviens spēj izpausties – tā ir iespēja iegūt jaunu pieredzi, kā arī pielietot iepriekš iegūto pieredzi, iepazīties ar jauniem cilvēkiem, paplašināt savu redzesloku, komunicēt ar citiem.”

Bet vēl viens svarīgs faktors, lai pārvarētu dažādas barjeras, ir kopēji interesanti pasākumi. Tā piemēram, Rasma Igaune visus pārsteidza, ka latgaliešu dziesmas un rotaļas var tikt traktētas dažādi, un visiem labi zināmā Cūka griķos var tikt izdziedāta ne vien latviski, bet arī latgaliski, krieviski, angliski, vāciski un igauniski! Dejas un rotaļas- lielisks veids, lai iepazītos, rastu jaunus draugus un pārvarētu komunikācijas barjeras!

Maija Hartmane uzskata, ka jebkādas neformālas aktivitātes ir lielisks integrācijas veids: ”Rotaļu tipa aktivitātes un spēļošana ir ļoti populārs veids ‘’ledus laušanai’’ kā lielās organizācijās, tā arī izglītības iestādēs un mazās kopienās. Dejas un rotaļas ir efektīvs rīks kā panākt piederības sajūtu katram dalībniekam, jo tām nav nepieciešama ne valoda, ne iepriekšējas zināšanas (dejās vai rotaļās).”

Aktīvs latviešu tautas deju kolektīvu dalībnieks Tonijs Andželo Fernandes arī stāsta, ka deja un rotaļa ir labākais veids, kā “lauzt barjeru” starp cilvēkiem: ”Īpaši labi tas darbojas, ja pasākuma dalībnieki no dažādām valstīm. Dejā un rotaļā viss, kas jāizpilda vai jāatkārto, ir kustības. To spēj izdarīt ikviens, un tas nepieprasa liekas pārpūles. Biežāk šīs dejas un rotaļas ir izklaidējošas, tāpēc cilvēkos atraisās smaids, kas ļauj ātrāk un efektīvāk atrast kopīgu valodu ar citiem. Labs iegansts, lai sāktu iepazīšanos un sarunu.”

Paldies Bāka un Igauņu ģimene par jautro pasākumu!

Diānas Seleckas teksts un foto

crisco11crisco7crisco6crisco5crisco4crisco9crisco2crisco12 crisco13     crisco logo

Share on Google+0Tweet about this on Twitter0Share on Facebook0