Čornajas ciemā ūdenssaimniecības rekonstrukcijas darbi ir pieņemti ekspluatācijā

Publicēts 07.10.2013

Rēzeknes novada Čornajas pagasta Čornajas ciemā ir noslēdzies Eiropas Reģionālā attīstības fonda līdzfinansētais projekts, kura būtiskākais mērķis ir centralizētās ūdenssaimniecības rekonstrukcija. Čornajas ciemā ir atjaunots dzeramā ūdens urbums, kurš uzlabo dzeramā ūdens kvalitāti. Uzstādītas jaunas bioloģiskā tipa attīrīšanas iekārtas. Viens no nozīmīgākajiem ieguvumiem ir jaunu pašteces kanalizācijas tīklu izbūve Miera ielas privātmāju rajonā, kas ļaus līdz iedzīvotājiem pieslēgties centralizētajai kanalizācijas sistēmai.

Ūdenssaimniecības attīstības projektu „Rēzeknes novada Čornajas pagasta Čornajas ciema ūdenssaimniecības attīstība” 2012.gadā Rēzeknes novada Čornajas pagasts ir uzsākusi īstenot ar ERAF līdzfinansējumu 244 479,55 LVL apjomā.

Realizējot projektu, ir nodrošināts kvalitatīvs centralizētās ūdens apgādes pakalpojums Čornajas ciema iedzīvotājiem. Samazinās ūdens zudumi, pazemes ūdens resursi tiks izmantoti racionāli. Rekonstruējot un pārslēdzot esošo kanalizāciju, tiks novērstas  kanalizācijas tīklu avārijas, kas savukārt novērsīs  gruntsūdeņu piesārņojumu un samazinās notekūdeņu infiltrāciju augsnē.

Būtiski ir ekonomiskie un vides piesārņojuma samazināšanās ieguvumi. Rekonstruējot nolietotos kanalizācijas tīklus, tiek novērstas notekūdeņu noplūdes, uzlabota notekūdeņu attīrīšanas efektivitāte, kas ietekmē Čornajas ciema dabas resursu un ainavas ilgtspējīgu attīstību. Veiktie uzlabojumi ūdenssaimniecības sistēmā novērš vides degradāciju un vienlaikus tiek nodrošināta augstāka dzīves kvalitāte Čornajas ciemā.

Oļegs Kvitkovskis

Čornajas pagasta pārvaldes vadītājs

Share on Google+0Tweet about this on Twitter0Share on Facebook0