Comenius Regio projekts „Dzirkstele- solis uz virsotni”

Publicēts 20.06.2013
Tuvojas noslēgumam Comenius Regio projekts „Dzirkstele- solis uz virsotni” („Step2Peak, Activate & Respond2Kids”), tāpēc, ar mērķi popularizēt projekta gala rezultātus, mācību gadu noslēdzot, tika noorganizēts pasākums skolotājiem un skolēniem.

Projekta mērķis – paaugstināt izglītības procesa kvalitāti un efektivitāti, uzlabojot radošumu un inovatīvu domāšanu, kā arī  sniegt praktisku palīdzību pedagogiem darbā ar talantīgajiem bērniem, tādējādi pasākumā tika noorganizētas radošās darbnīcas skolēniem, un pedagogiem , pieredzes apmaiņas tikšanās ar Apdāvināto bērnu fakultatīvās skolas (ABFS) skolotājām Mariku Melni un Kintiju Blūmentāli. Pasākumā, kurš notika brīvā dabā- Cilvēka bērna parkā, vadmotīvs bija: ganu dienas  (lasi- brīvdienas) ir sākušās! Skolēni, kuru noskaņojums bija pacilāts, ar prieku iesaistījās radošajās darbnīcās:  gleznošanā ar smiltīm, skalu lekšanā, vainagu vīšanā, linu diegu lellīšu izgatavošanā un dažādās fiziskajās aktivitātēs. Kamēr jaunā paaudze apmeklēja „ganiņu” darbnīcas, pedagogi saņēma projekta DVD, uzzināja par izstrādātajiem materiāliem un, protams, iztaujāja ABFS pedagoģes par pieredzi darbā ar talantīgajiem bērniem. Pēc radošas darbošanās visi klātesošie ieskandināja, iedziedāja un iedancoja ganu dienas. Laiks un noskaņojums tik jauks, ka tā vien vilka uz trakulībām! Un vai tad šādā gadījumā var iztikt bez rumulēšanās? Protams, ka nē! Tā gāja vaļā pilnā sparā! Par to, ka projekta noslēguma pasākums noritēja veiksmīgi, dodot jaunas idejas un ierosmes pedagogiem un prasmes skolēniem, jāsaka liels paldies pedagogiem M. Jaško, N. Kirejevai, M. Gailumai, R. Igaunei, J. Babrim, E. Juknamun, trim atsaucīgām jaunietēm no Rēzeknes Mākslas un dizaina vidusskolas par radošo darbnīcu vadīšanu. Paldies arī J. Klīdzēja Sakstagala, Liepu un Verēmu pamatskolām, Nautrēnu, Dricānu un Lūcijas Rancānes Makašānu amatu vidusskolām, kā arī Ilzeskalna pirmsskolas izglītības iestādei un mūzikas, folkloras un deju  kolektīviem, kuri kuplināja pasākumu. Projekta mērķis bija radīt iespēju mācīties ar prieku, būt atvērtiem, darboties gribošiem un varošiem. Tāpēc, redzot prieka dzirkstis bērnu acīs, jāsaka- pasākuma un arī projekta mērķis ir sasniegts!

Projekta asistente E. Opincāne

Fotogalerija

Share on Google+0Tweet about this on Twitter0Share on Facebook0