Ančupānu meža parks būs vēl pievilcīgāks apmeklētājiem

Publicēts 17.10.2014

Turpinot Ančupānu meža parka teritorijas labiekārtošanu, šomēnes memoriāla teritorijā tiks uzstādīti jauni soliņi un atkritumu urnas, kā arī nobruģēts stāvlaukums un ierīkotas margas, lai cilvēkiem ar kustību traucējumiem nodrošinātu ērtāku piekļuvi. Infrastruktūras uzlabošanas darbus projekta ietvaros Rēzeknes novada pašvaldība uzticējusi līdz 29.oktobrim veikt uzņēmumam „V.J.M. Būve”.

Projekts “Tartu, Rēzekne, Pleskava: zaļā pārvaldība ilgtspējīgai pilsētu attīstībai un teritoriālajai plānošanai Igaunijas-Latvijas-Krievijas robežpilsētās” (saīsināti ”GreenMan”) tika uzsākts 2012.gadā. Tā ietvaros Rēzeknes novada pašvaldība pērn atjaunoja Ančupānu memoriāla teritorijā esošo bruģakmens segumu, sakārtoja akmens mūra sienu, renovēja kāpnes un izbūvēja autostāvvietu.

Projekts noslēdzas šī gada 31.oktobrī, bet pirms tam iepirkumu procedūru rezultātā ietaupīto finansējumu Rēzeknes novada pašvaldībai ir iespēja novirzīt papildus darbiem, padarot Ančupānu meža parku vēl pievilcīgāku Rēzeknes pilsētas un novada iedzīvotājiem.

Šeit ierīkos auto stāvvietu cilvēkiem ar kustību traucējumiem

Jāatzīmē, ka Rēzeknes novada pašvaldība arī nākotnē plāno turpināt parka labiekārtošanu. ”GreenMan” projektā bez reāliem būvdarbiem tika izstrādāts arī tehniskais projekts divus kilometrus garai grants seguma dabas takai, paredzot auto stāvlaukuma ierīkošanu, soliņu, atkritumu urnu un velosipēdu statīvu izvietošanu, videonovērošanas, atbalsta margu, informatīvā dēļa un ceļa zīmju uzstādīšanu. Finansējums šiem darbiem pašvaldībai gan vēl jāpiesaista.

Projektu ELRI-177 “GreenMan” līdzfinansē Igaunijas – Latvijas – Krievijas pārrobežu sadarbības programma 2007.-2013. gadam Eiropas Kaimiņattiecību Prioritātes Instrumenta ietvaros.

Projektā piedalās NVO “Lake Peipsi Project, Pskov” (vadošais partneris), Pleskavas pilsētas administrācija, Pleskavas Pedagoģiskā Universitāte, Peipsi Pārrobežu sadarbības Centrs, Tartu pilsētas dome, Igaunijas Dabas zinību Universitāte (Tartu), Eiroreģiona “Ezeru zeme” Latvijas birojs, Rēzeknes pilsētas dome, Rēzeknes novada pašvaldība un Daugavpils Universitāte.

Projekta kopējais budžets: 1 948 194,78 EUR (1 369 191,29 LVL), t sk. ERDF līdzfinansējums 90% – 1 753 375,30 EUR (1 232 272, 16 LVL), nacionālais finansējums 10% – 194 819,48 EUR (136 919,13 LVL).

Logo_colours_big

Share on Google+0Tweet about this on Twitter0Share on Facebook0