Publicēts 01.10.2012
Eiropas sadarbības dienā iesaistās arī Rēzeknes novads
21. septembrī ar devīzi „Kopā ar kaimiņiem labākai nākotnei” visā Eiropā tika atzīmēta Eiropas teritoriālās sadarbības diena. Lai plašākai sabiedrībai pastāstītu par īstenotajiem projektiem un draudzīgu saišu veidošanu starp pārrobežu kaimiņiem, Rēzeknes Augstskolas telpās pulcējās Rēzeknes novada pašvaldības, Rēzeknes pilsētas domes un Rēzeknes Augstskolas Personības socializācijas pētījumu institūta (PSPI) pārstāvji.
 Lasīt vairāk
Publicēts 22.08.2012
Rēzeknes novada talantīgie skolēni piedalās nometnē „Mans vasaras atklājums”
Augusta sākumā COMENIUS REGIO projekta „Step2Peak, Activate&Respond2Kids – SPARK” ietvaros tika organizēta vasaras skola – nometne „Mans vasaras atklājums” talantīgajiem un apdāvinātajiem Rēzeknes novada pašvaldības skolēniem. Lielākais vairums dalībnieku tika atlasīts pēc aprīlī notikušā pasākuma „Talantu parāde: mēs savam novadam!” rezultātiem, tādējādi piedalījās skolēni gan no projekta partnerskolām – Verēmu pamatskolas un Maltas 1. vidusskolas, gan arī no Audriņu un Gaigalavas pamatskolas, Nautrēnu , Maltas 2. un Tiskādu vidusskolas. Kopējais dalībnieku skaits bija 40.
 Lasīt vairāk
Publicēts 31.05.2012
Videoreportāža par talantu parādi Rēzeknes novadā projekta “SPARK” ietvaros
Kontaktpersona:
projekta koordinatore Rēzeknes novadā
Inta Rimšāne, t. 64625011
 Lasīt vairāk
Publicēts 27.04.2012
Novada skolās strādā talantīgi pedagogi ar talantīgiem bērniem
No 16. līdz 19. aprīlim Comenius Regio projekta „Step2Peak, Activate&Respond2Kids” ietvaros Rēzeknes novadā viesojās Horvātijas Sisak- Maslovinas pašvaldības delegācija. Starp delegācijas dalībniekiem bija gan dažādu mācību priekšmetu pedagogi, gan pašvaldības darbinieki. Viņi ieradās mūsu novadā, lai redzētu, kā projekta partnerskolās - Maltas 1. vidusskolā, Verēmu pamatskolā un Rēzeknes Augstskolā - praktiski strādā ar talantīgiem bērniem, jo projekta mērķis ir paaugstināt izglītības procesa kvalitāti un efektivitāti, uzlabojot radošumu un inovatīvu domāšanu, kā arī sniegt praktisku palīdzību pedagogiem darbā ar talantīgajiem bērniem.
 Lasīt vairāk
Publicēts 26.03.2012
Radošuma diena Rēzeknes novada pašvaldībā
„Tā bija vienreizēja iespēja gūt jaunas idejas gan darbam, gan savai pašizaugsmei,” tā par piedāvātajām iespējām Radošuma dienā, ko Rēzeknes novada pašvaldības Izglītības pārvalde organizēja Radošuma nedēļas ietvaros, teica klātesošie. Pirmajā dienas daļā projekta „Radošuma pils” trenere Ilga Šļubčenko vadīja radošo metodisko darbnīcu „Domāšanas metodes radošuma un sadarbības veidošanai”, kurā novada izglītības iestāžu pedagogus iesaistīja Sešu domāšanas cepuru metodes apguvē. Tālāk Radošuma dienas dalībnieki tika aicināti apgūt jaunas prasmes un ierosmes darbam un pašizaugsmei desmit radošajās darbnīcās, kur 11 skolotāji rādīja savas mākas un talantus dažādās jomās.
 Lasīt vairāk
Publicēts 24.02.2012
Talantu dzirksteles Rēzeknes novadā
Katrs bērns ir unikāls, un katram ir savi dabas doti talanti, kurus, laicīgi pamanot, var izaudzināt jaunu un radošu paaudzi, kura būs ne tikai apguvusi cilvēces uzkrāto pieredzi, bet arī spēs radoši izmantot savas zināšanas un prasmes jaunu, inovatīvu ceļu meklējumos. Tā panākšanai Rēzeknes novada pašvaldība iesaistījusies projektā, kura mērķis ir atraisīt un veicināt ne tikai bērnu, bet arī skolotāju un bērnu vecāku radošumu. Martā notiks skolotāju radošuma diena, kā arī semināri skolotājiem un bērnu vecākiem par to, kā identificēt talantīgus bērnus, kā atbalstīt un pareizi novērtēt viņu sasniegumus un kā izveidot jaunas izglītības programmas.
 Lasīt vairāk
Publicēts 05.09.2011
Informācija par projektu SPARK
 Lasīt vairāk