Baltijas reģionālais seminars par Globālo izglītību – aicinājums uz sadarbību

Publicēts 02.11.2016

Eiropas Komisijas Ziemeļu/ Dienvidu centrs sadarbībā ar Igaunijas NVO “Eesti People to people” organizēja starptautisko semināru Baltijas reģiona valstīm, ar mērķi sekmēt sadarbību starp Baltijas valstīm izglītības attīstības jomā un gūt atbalstu jaunām sadarbības idejām. Darba grupās piedalījās arī Balkānu valstu pārstāvji no Gruzijas un Bulgārijas NVO sektora. Semināra atklāšanā, Baltijas valstu ministriju pārstāvji –no Lietuvas Izglītības ministrijas Algimantas Šimaitis un Latvijas ārlietu ministrijas pārstāve Līva Steinberga aicināja uz sadarbību un novēlēja sekmīgu darbu.

Izglītības attīstības centra (IAC) direktore Iveta Vērse prezentēja Latvijas Platformu attīstības sadarbībai (LAPAS) darbu Globālās izglītības jomā un Johanna Helina no Igaunijas Globālās izglītības (GI) centra Mondo dalījās pieredzē par centra darbību. Seminārā kopā tika aicināti gan skolotāji, gan augstskolu mācībspēki, gan ministriju pārstāvji, gan nevalstisko organizāciju (NVO) pārstāvji, lai, strādājot darba grupās, apzinātu vērtīgu pieredzi un kopīgi plānotu turpmāko darbu Globālās izglītības aktualizēšanai.

Darba grupu diskusijās notika viedokļu apmaiņa par to, kā lokālo ikdienas dzīvē sasaistīt ar globālo un kā sekmīgāk strādāt ar jauniešu mērķauditoriju? Tika minēti labi piemēri, kā izglītības iestādēs skolotāji izglīto skolēnus un skolēni, savukārt, izglīto vecākus. Taču, lai panāktu sabiedrības attieksmes maiņu šajos jautājumos, ir kopumā jāizglīto sabiedrība. Igaunijas skolotāji un NVO sektora pārstāvji dalījās pieredzē, kuru guvuši, darbojoties dažādos projektos.

Pasākumā piedalījās ”Globālo skolu” projekta pārstāvji Biruta Rīvāne, Santa Viša-Gaisiņa un Inta Ozolniece, semināra dalībniekiem tika dota iespēja iepazīties ar Igaunijas Humana People to People centra darbību un realitātē vērot darbu, ko veic cilvēki, lai šķirotu lietoto apģērbu. Šis apģērbs no Dānijas, Zviedrijas un Igaunijas nonāk Humana veikalu tīklā, kurš ir izplatīts gan Igaunijā, gan Latvijā, gan Lietuvā. Liela daļa šo lietu tiek nosūtītas uz Pakistānu, un daļa no veikalos ietirgotās naudas tiek novirzīta bada cietējiem Āfrikā.

Santa Viša-Gaisiņa (strādā pirmsskolā) atzina, ka bija ļoti interesanti uzklausīt citu valstu pieredzi GI jautājumos un to integrēšanu skolās un tieši pedagogu darbībā, jo tas nebūt nav viegli. Daudzi pedagogi galvenokārt strādā un balstās uz mācību programmu saturu un tam seko un vada nodarbības. Savukārt pedagogi, kuriem patiešām svarīgi ir tas, kas notiek pasaulē, centīsies to iemācīt arī bērniem. Tāpēc šāda veida semināri parāda tos centienus un lielo darbu, kāds ir ieguldīts, lai kopīgi izstrādātu un veidotu mācību līdzekļus pedagogiem, ietverot GI jautājumus.

Interesanti piemēri bija Gruzijas ”Zaļās kustības“ (pārstāvja Levana Tskhakaia), kurš uzsvēra, ka GI ir ilgtspējīgas attīstības pamatā un norādīja uz intelektuālu ekoloģisko problēmu spēļu izmantošanu mācību darbā un darbā ar sabiedrību. Būtisks priekšnoteikums GI sekmīgai īstenošanai sabiedrībā, un ko seminārā uzsvēra arī Lietuvas bērnu un jauniešu centra direktore vietniece Dalia Navikiene, ir ministriju sadarbība valstī, jo ar to, ka mēs izglītosim un apmācīsim tikai pedagogus, ar to vien nepietiek. Ir jāpievērš liela uzmanība uz visas sabiedrības informēšanu, it sevišķi – izmantojot masu medijus. Semināra dalībnieki atzina, ka tā bijusi lieliska pieredze, gan izsakot savas domas un priekšlikumus darba grupā, gan izstrādājot priekšnoteikumus pedagogu profesionālai izaugsmei un kvalitātes nodrošināšanai.

Eiropas komisijas Ziemeļu /Dienvidu centra pārstāvis Miguels Silva uzsvēra dialoga veidošanas nepieciešamību sabiedrībā, jo globālās izglītības jautājumi skar ikvienu no mums. Mēs varam saglabāt nākamajām paaudzēm mūsu mājas – mūsu zemi, ja cilvēce spēs kopīgi darboties attīstības sadarbības jomā.

UNESCO pārstāve no Latvijas Ilze Dalbiņa uzsvēra, ka Nacionālās attīstības plāna 17 ilgtspējīgas attīstības mērķi ir gana svarīgi ikkatram no mums.

Tieši caur Globālo izglītību cilvēki var attīstīt savu izpratni par starptautiskām attīstības prioritātēm, kā arī par ilgtspējīgas attīstības mērķiem un principiem. Ir svarīgi izglītoties pašiem un izglītot citus, Globālo skolu projekta ietvaros GI kursus Rēzeknes novada pirmsskolas un sākumskolas pedagogiem veiksmīgi vada IAC un Zaļās brīvības lektori. Varbūt kādam radās jautājums, kāpēc ilgtspējīgās attīstības mērķu ir tik daudz, un ko MĒS, ko ES pats varu ietekmēt šajā globālajā pasaules laikmetā? Iespējams, ka atbildes uz saviem jautājumiem atradīsiet pasākumā, ko organizē Latvijas Platformas attīstības sadarbībai (LAPAS) sadarbībā ar Rēzeknes novada pašvaldības Izglītības pārvaldi, 3. novembrī no plkst. 13.00 līdz 15.00 Rēzeknes novada pašvaldības zālē, Atbrīvošanas alejā 95a, Rēzeknē. Pasākuma laikā tiks demonstrēta dokumentālā filma “Cilvēks bez ietekmes”(No Impact Man).

Baltijas reģionālā seminara dalībnieku viedokļus apkopoja Inta Ozolniece, Rēzeknes novada projekta “Global schools” koordinatore

ekŠis projekts tiek finansēts ar Eiropas Komisijas atbalstu. Šī publikācija atspoguļo vienīgi autora uzskatus, un Komisijai nevar uzlikt atbildību par tajā ievietotās informācijas jebkuru iespējamo pielietojumu.

global

Share on Google+0Tweet about this on Twitter0Share on Facebook0