Atkārtots paziņojums par sabiedrisko apspriešanu Kaunatas pagastā

Publicēts 26.04.2018

Rēzeknes novada pašvaldības Kaunatas pagasta pārvalde paziņo, ka, pamatojoties uz Kaunatas pagasta iedzīvotāju ierosinājumu, kā arī teritorijas sakopšanas, bojātu, videi un cilvēkiem draudošu un bīstamo koku novākšanas nolūkos plānots veikt 18 koku izciršanu Skadeņu kapu teritorijā: 7 bērzi diametrā 30-70cm; 8 apses diametrā 25-70cm; 2 egles diametrā 60-70cm; 1 priede diametrā 50cm. Nekustamais īpašums ar kadastra apzīmējumu 78620030098 neatrodas Rāznas Nacionālā parka teritorijā. Ierosinājumus lūdzam iesniegt Kaunatas pagasta pārvaldei no 27.04.2018. līdz 11.05.2018., e-pasts: info@kaunata.lv; tālr.64667000.”

Sabiedriskā apspriešana notiek saskaņā ar Rēzeknes novada pašvaldības 2012. gada 15. novembra saistošajiem noteikumiem Nr.91 “Par koku ciršanu ārpus meža Rēzeknes novadā”.

 

Share on Google+0Tweet about this on Twitter0Share on Facebook0