Apstiprināti valsts nekustamā īpašuma “Kūts” Tūju ielā 3, Stoļerovā, Stoļerovas pagastā, Rēzeknes novadā, kadastra Nr.78920020254, privatizācijas noteikumi

Publicēts 19.03.2020

AS “Publisko aktīvu pārvaldītājs Possessor” paziņo, ka apstiprināti valsts nekustamā īpašuma “Kūts” Tūju ielā 3, Stoļerovā, Stoļerovas pagastā, Rēzeknes novadā, kadastra Nr.78920020254, privatizācijas noteikumi.

Īpašuma sastāvs: zemesgabals 0,2864 ha platībā un viena būve (kūts).

Nosacītā cena (izsoles sākumcena) – EUR 1900,00.

Termiņš norēķiniem: tūlītēja samaksa vai nomaksa līdz 5 gadiem.

Apliecinājumi privatizēt objektu iesniedzami Possessor K.Valdemāra ielā 31, Rīgā, līdz 24.04.2020. plkst.16.00.

Izsole notiks 14.05.2020. plkst.13.00 K.Valdemāra ielā 31, Rīgā.

Papildu informācija: http://www.possessor.gov.lv sadaļā Izsoles, tālrunis uzziņām 67021325 un 67021358.

 

 

Share on Google+0Tweet about this on Twitter0Share on Facebook0