Rēzeknes novada mācību priekšmetu olimpiāžu rezultāti (2011./2012.m.g.)

Publicēts 06.02.2012
Mācību priekšmets  Rezultāti
Bioloģija 9.klasei  Apskatīt
Bioloģija 11. un 12.klasei  Apskatīt
Fizika 9., 10., 11. un 12. klasei  Apskatīt
Krievu valoda (svešvaloda) 10.-12.klasei  Apskatīt
Latviešu valoda un literatūra 9. un 8. klasei  Apskatīt
Vācu valoda 10. – 12.klasei  Apskatīt
Latviešu valoda 7. un 8.klasei
(skolām, kas īsteno mazākumtautību izglītības programmu)
 Apskatīt
Vēsture 12. klasei  Apskatīt
Ķīmija 9. – 12. klasei Apskatīt
Latviešu valoda un literatūra 11. – 12. klasei Apskatīt
Matemātika 9. – 12. klasei Apskatīt
Matemātika 5. – 8. klasei Apskatīt
Ģeogrāfija 10. – 12. klasei Apskatīt
Ekonomika 10. – 12. klasei Apskatīt
Matemātika 4. klasei Apskatīt
Share on Google+0Tweet about this on Twitter0Share on Facebook0