Rēzeknes novada mācību priekšmetu olimpiāžu rezultāti (2009./2010.m.g.)

Publicēts 19.05.2010
Mācību priekšmets
Rezultāti
Angļu valoda 11.-12. klase
Biznesa ekonomiskie pamati 10.-12. klase
Bioloģija 9. klase
Bioloģija 11.-12. klase
Fizika 9.-12. klase
Ģeogrāfija 10.-12. klase
Ķīmija 9.-12. klase
Kulturoloģija 10.-12. klase
Latviešu valoda un literatūra 11.-12. klase
Latviešu valoda un literatūra 8.-9. klase
Mājturība/mājsaimniecība (tekstila tehnoloģijas, koka un metāla tehnoloģijas) 9.-12. klase
Matemātika 5.-8. klase
Matemātika 9.-12. klase
Politika un tiesības 12. klase
Bioloģijas konkurss „Pazīsti savu organismu” 9.-12. klase
Latviešu valoda (valsts) 7.-8. klase
Vēsture 9. un 12. klase
Vizuālā māksla 5.-12. klase
Share on Google+0Tweet about this on Twitter0Share on Facebook0