Projekts „Cured by animals” deva vienreizēja izdevība sastapties ar uzticību, draudzību un atbalstu, ko sniedz dzīvnieki

Publicēts 22.12.2011
asd
„Es atkal jutos kā bērnībā – ar Ziemassvētku egli, baltiem dziedošiem eņģeļiem un dāvanu maisiem! Gan bērniem, gan pieaugušiem ļoti patika suņu izrāde un zirgu izjāde,” tā par 14. decembrī notikušo Ziemassvētku pasākumu Preiļos saka Rēzeknes novada pašvaldības Speciālās izglītības atbalsta centra darbiniece Ilona Bruskovska. Viņa kopā ar Rēzeknes novada pārstāvjiem piedalījās projekta „Animalterapijas izmantošana Latvijas – Lietuvas pierobežas pašvaldību sociālās vides stiprināšanai” noslēguma pasākumā.

„Mums visvairāk patika savstarpēja apdāvināšana,” klāsta Gaigalavas pamatskolas skolnieces Ināra un Viktorija Beķeres. Projekta koordinatore Inta Rimšāne stāsta, ka Rēzeknes novada bērni saņēma dāvanas no Kārsavas novada, savukārt Rēzeknes novadā dāvanas tika gatavotas Visaginas bērnu patversmei Lietuvā, kurā mīt 30 bērni no 2 līdz 16 gadiem. Dāvanu sarūpēšanā ļoti aktīvi iesaistījās Rēzeknes novada administrācijas darbinieki, pagastu un izglītības iestāžu pārstāvji un Rēzeknes augstskolas pedagogi. Par radošumu un uzcītību jāuzslavē Ludzas mākslas skolas Nautrēnu filiāles vadītāju Maiju Gailumu un viņas audzēkņus -Nautrēnu pagasta skolēnus, kuri lietuviešu bērniem izgatavoja 30 pūces, kā arī sarūpēja pilnu kasti ar eglīšu rotājumiem un mīļiem sveicieniem. „Izgatavojot pūces, mēs vēlējāmies  katram no Visaginas patversmes bērniem dāvāt dzīvnieku – draugu, kuru nekad neviens neaizvedīs prom,” stāsta M. Gailuma
Jāatzīmē, ka bez labdarības akcijas šī projekta ietvaros notika dažādas aktivitātes, kas bija vērstas uz unikālas rehabilitācijas metodes – dzīvnieku terapijas – popularizēšanu. Tā ir īpaša medicīnas nozare, kas kontaktēšanos ar dzīvniekiem izmanto ne tikai nervu stresa noņemšanai, bet arī nopietnu diagnožu ārstēšanai.
Dzīvnieku terapijas kursu, šoruden viesojoties Klaipēdā, saņēma Nautrēnu vidusskolas skolnieces Laura Ulbicāne un Diāna Drozdova. Viņas atzīst, ka doto iespēju kontaktēties ar dzīvniekiem neaizmirsīs nekad. Abām meitenēm kopā ar vēl 30 bērniem no Latvijas un Lietuvas, kā arī vietējām Latgales reģiona pašvaldībām  bija iespēja apskatīt  Klaipēdas Zooloģisko dārzu un Jūras muzeju, kā arī noskatīties 30 minūšu garo jūras lauvu uzstāšanos, kurā dzīvnieki dziedāja, zīmēja, spēlējās ar bumbu un rotaļājās.
Savukārt Maltas 1.vidusskolas skolnieces Diāna Gribovska un Anžela Paplavska atceras starptautisko nometni Ignalinas rajonā Lietuvā, kur meitenes kopā ar citiem Latvijas un Lietuvas skolēniem skatījās zirgu priekšnesumus, izmēģināja zirgu izjādi un nodarbojās ar suņiem. Bet novada iedzīvotājām Zigrīdai Uļjānei kopā ar dēlu Jāni un Līgai Koļčai ar meitu Kristiānu bija izdevība redzēt, kā dzīvnieku terapiju izmanto tepat – Rēzeknes novadā.
Projekts ļāva arī Rēzeknes novada pašvaldības Speciālās izglītības atbalsta centra darbiniecēm Natālijai Melnei un Ilonai Bruskovskai piedalīties dzīvnieku terapijas kursos Lietuvā un Latvijā.
Bez iepriekšminētajām aktivitātēm projekta ietvaros Rēzeknes novada Maltas pagasta mikroautobusam iegādāts pacēlājs, kas dod iespēju autobusa pakalpojumus izmantot arī cilvēkiem ratiņkrēslos.
Apkopojot rezultātus, projekta koordinatore Inta Rimšāne atzīst: „Projektā iesaistītajiem skolēniem bija vienreizēja izdevība sastapties ar uzticību, draudzību un atbalstu, ko sniedz dzīvnieki. Savukārt mums pašiem bija iespēja pārliecināties, cik pie mums ir daudz cilvēku, kas gatavi dalīties palīdzībā, līdzjūtībā, labās domās, labos vārdos un labos darbos, neprasot par to ne atlīdzību, ne atzinību.”

Uzziņai:
Projekta partneri Latvijā ir Ludzas, Kārsavas, Rēzeknes, Krāslavas, Viļānu, Riebiņu, Preiļu, Aglonas, Dagdas, Daugavpils un Ilūkstes novadu pašvaldības un Rēzeknes pilsētas dome, Lietuvā – Visaginas bērnu atbalsta centrs, Ignalinas rajona Didžiasalis bērnu aprūpes un ģimeņu sociālā atbalsta centrs, Utenas bērnu sociālās aprūpes un audzināšanas centrs un Anīkšču rajona pašvaldība, projekta vadošais partneris – biedrības „Eiroreģiona „Ezeru zeme”" Latvijas birojs. Tā kopējais budžets ir 214,6 tūkst. EUR. Rēzeknes novada pašvaldības budžets projektā ir 10 tūkst. EUR, tai skaitā Latvijas – Lietuvas pārrobežu sadarbības programmas 2007.-2013. gadam ietvaros piešķirtais ERAF līdzfinansējums – 8894 EUR (85%), valsts finansējums – 523 EUR (5%) un 1 046 EUR (10%) – Rēzeknes novada pašvaldības līdzfinansējums.
Share on Google+0Tweet about this on Twitter0Share on Facebook0