Piešķirti Rēzeknes novada atzinības raksti

Publicēts 17.11.2020

Rēzeknes novada pašvaldībā jau par tradīciju kļuvis Latvijas Republikas proklamēšanas gadadienā ar novada augstāko apbalvojumu – Atzinības rakstu – sveikt čaklākos, aktīvākos, profesionālākos, radošākos un godprātīgākos novada cilvēkus. Rēzeknes novada Atzinības raksts šogad tiek pasniegts piecpadsmit Rēzeknes novada iedzīvotājiem septiņās nominācijās.

NOMINĀCIJĀ “SABIEDRISKĀ AKTIVITĀTE”      

Māris LaureckisMĀRIS LAURECKIS

Rit vienpadsmitais gads kā priesteris Māris Laureckis kalpo Dricānu un Pilcenes Romas katoļu draudzē kā arī Jaunstrūžānu kapelā. Jauns, ražens augumā, apveltīts ar oratora dotībām un skaistu muzikālu balsi, laipns, atbildīgs, zinošs ne tikai reliģiskajās, bet saprotošs arī saimnieciskajās lietās.

Augstu godā tur un lepojas ar draudzes garīgo un vēsturisko mantojumu. Par to liecina milzīgais darbs, izdoma, estētiskuma izjūta un māka piesaistīt līdzekļus, lai izveidotu un iekārtotu draudzes māju, kur būs gan muzeja ekspozīciju telpa, gan telpa dažādu draudzes pasākumu norisei.

Pateicoties  prāvesta Māra iniciatīvai, kopējiem spēkiem un ar Dieva palīgu, Dricānu baznīcā realizēts finansiāli apjomīgs projekts – ierīkota apkure. Jau otro sezonu mūsu baltajā baznīcā ir silti.

Jāatzīmē arī  prāvesta Māra lieliskā sadarbība ar Dricānu vidusskolu, kur viņš ir gaidīts viesis un garīgais audzinātājs. Arī daudzi citu draudžu locekļi savu ģimeņu nozīmīgākos un skaistākos brīžus – kāzas un kristības – uztic svētīt prāvestam Mārim.  Māris Laureckis ir pelnīti iemantojis cilvēku cieņu un atzinību.

Maija HartmaneMAIJA HARTMANE

Maija Hartmane ar ģimeni atgriezās no Lielbritānijas pirms diviem gadiem, 2018. gada jūlijā, un visu šo laiku viņa ir iedvesmotāja tiem, kas šaubās, vai ir vērts atgriezties dzimtajā zemē. Maija ir remigrācijas vēstnese Latgales reģionā. Viņa aizraujoši stāsta savu atgriešanās stāstu – par to, cik svarīgi justies laimīgai savā dzimtajā zemē, par to, cik lielisks ir dzimtais Lūznavas pagasts un Rēzeknes novads.

Pateicoties savai izglītībai (bakalaura grāds Līdsas universitātē, specialitātē uzņēmējdarbība un uzņēmumu vadība, Biznesa un ekonomikas fakultāte), Maija veiksmīgi strādā Rēzeknes novada pašvaldībā kā Izglītības – uzņēmējdarbības kontaktpunktu komercdarbības speciāliste. Kopā ar skolēniem Maltas un Kaunatas vidusskolā veido skolēnu mācību uzņēmumus. Maijas audzēkņi – SMU komanda no Kaunatas ieguva 3. vietu JA Latvia kon-kursā “Biznesa skices”, kur ieguva 1000 EUR savas idejas attīstībai. Maija nominēta kā viena no pieciem gada skolotājiem “Junior Achievement Latvia gada skolotājs 2019”.

Kā iedvesmojoša oratore viņa piedalās dažādos starptautiskos projektos: EDIC Young Multipliers 2019, vizīte Eiropas Parlamentā, apmācības ar vēl 200 jauniešiem no visas Eiropas par vēlēšanām, lai aicinātu novada  jauniešus piedalīties vēlēšanās. Jauniešu dienās Briselē Maijai bija iespēja izteikt savu viedokli Eiropas parlamentā. Aktīvi piedalās Erasmus+ jauniešu apmaiņas projektos.

Daina ZvejsalnieceDAINA ZVEJSALNIECE

Daina Zvejsalniece ir z/s “Gunda Z” īpašniece. Tā ir neliela, bet ļoti pamanāma saimniecība gandrīz Rogovkas centrā. Saimniecības galvenais darbības virziens ir zaļā dzīvesveida popularizēšana. Mājai apkārt ir izveidots brīnišķīgs dārzs. Saimniece palīdz arī citiem interesentiem iekārtot savas mājas ap-kārtni, izstrādājot projektus, piedāvājot dažā-dus stādus apzaļumošanai, vadot labiekārtošanas darbus. Daina ir ar idejām bagāts cilvēks, viņa dara pati un prot iedvesmot citus dažādu jaunu aktivitāšu radīšanā un iedzīvināšanā. Daina  veido noformējumus pagasta pasākumiem gan iekštelpās, gan ārā. Viņas veidotie ziedu pušķi priecē ikvienu saņēmēju. Šogad “Modes un talantu” festivāla ietvaros Daina priecēja ar plašu tērpu kolekciju. Daina Zvejsalniece aktīvi sadarbojas arī ar Rēzeknes novada tūrisma un informācijas centru, pieņemot ciemiņus no visas valsts. Viņa ir arī biežs ciemiņš pašvaldībā ar drosmīgām idejām par pagasta teritorijas attīstības un izaugsmes iespējām. Daina ir savas zemes patriote, kas prot dalīties ar sev piederošo mazumiņu, dodot līdzcilvēkiem sirsnību un mīlestību.

Inta GribusteINTA GRIBUSTE

Inta Gribuste aktīvi piedalās Mākoņkalna pagasta sabiedriskajā darbā. Vada līnijdeju pulciņu “Super Stars,” dzied folkloras kopā, aktīvi darbojas dramatiskajā pulciņā “Raudive”. Līnijdeju pulciņu vada jau 8 gadus, māca meitenēm dažādu tautu deju ritmus un dejas. Līnijdeju dejotājas piedalās dažādos pasākumos gan pagastā, gan novadā. Inta godprātīgi veic savu darbu. Viņa ir labākā aktrise dramatiskajā kolektīvā un tēlo pašas sarežģītākās lomas. Inta ir radoša, spēj aizraut citus, piedalās visos pagasta pasākumos. Inta pēc profesijas ir pedagoģe, pārvalda 3 svešvalodas: angļu, vācu un krievu valodu. Hobiji – rokdarbi, grāmatas. Patīk arī ceļot.

NOMINĀCIJĀ “KULTŪRA”

Anna VišķereANNA VIŠĶERE

Ilzeskalna pagastā Annu Višķeri pazīst visi iedzīvotāji. Anna jau 23 gadus vada Ilzeskalna pagasta kultūras dzīvi. Talantīga, ar labām organizatora spējām, savaldīga, tieša, patiesa un ieturēta, tā varētu raksturot mūsu Annu.

Viņa prot uzklausīt un laikā pateikt labu vārdu, uzmundrināt un atrast izeju no sarežģītām situācijām. Annas pārziņā ir ne tikai Kultūras nama pasākumi, viņas aizraušanās ir arī savas apkārtnes vēstures pētīšana.

Gan skumjos, gan priecīgos brīžos Annas rokās iedziedas akordeons. Anna aktīvi piedalās folkloras kopas darbībā un, saglabājot vietējās katoļu tradīcijas, organizē svecīšu vakarus kapsētās, kā arī vada psalmu dziedāšanu, pavadot cilvēkus pēdējā šīs zemes ceļā.

Vasīlijs KozlovsVASĪLIJS KOZLOVS

Vasīlijs Kozlovs – cilvēks ar augstu atbildības sajūtu, iedvesmo un nemitīgi pilnveidojas, īstenojot dažādus pasākumus un piedaloties apmācībās. Darba pieredze un zināšanas ļauj izcili veikt uzliktos pienākumus. Ar savu enerģiju spēj iedrošināt apkārtējos un skatītājus, atvērt jaunas iespējas sevis realizēšanai. Vasīlijs ir ne tikai padomdevējs, bet arī atbalsts saviem audzēkņiem, iedvesmojot un prasot iesākto pabeigt līdz galam, saskatīt un turēt godā dzīves pamatvērtības: godaprātu, darba prieku un atbildību. Ar savu entuziasmu, neizsīkstošu enerģiju un mērķtiecīgu darbu ir veidojis un attīstījis pūtēju orķestri “Vi-kords”, kas ir atpazīstams ne tikai pagasta un novada mērogā vien. Aktīvi seko līdzi lai- kam, labprāt iegulda savas zināšanas kolektīvā. Viņam piemīt neizsīkstoša enerģija un dzīves spars. Vasīlijs Kozlovs lepni nes Maltas vārdu, aktīvā un aizraujošā veidā ieinteresējot aizvien jaunus orķestra dalībniekus piebiedroties kuplajam pūtēju orķestra “Vikords” pulciņam. 2019. gadā svinīgi tika atzīmēta pūtēju orķestra “Vikords” 35 gadu jubileja. Spēj vienot kolektīvā dažāda vecuma dalībniekus – no pensionāra līdz bērnam, veicinot sapratni un savstarpējo cieņu citam pret citu.

NOMINĀCIJĀ “DARBS PAŠVALDĪBĀ”

Larisa VinogradovaLARISA VINOGRADOVA

Larisa Vinogradova strādāja Juridiskajā un lietvedības nodaļā par vecāko juristi. Sāka strādāt 2007. gada 1. novembrī kā Rēzeknes rajona padomes juriste. Ar augstu atbildības sajūtu Larisa veiksmīgi uzsāka un turpināja darbu publisko iepirkumu jomā, kā arī, ņemot vērā iepriekš iegūto pieredzi, risināja ar pašvaldības tiesvedībām saistītos jautājumus.

Larisa ir veltījusi daudz pūļu, lai daudzu pagastu pārvalžu iepirkumu procedūras un to dokumenti atbilstu normatīvajiem aktiem. Larisas precizitāte un atbildība ir tās rakstura īpašības, kas nodrošina lieliskus darba rezultātus. Larisai piemītošā atsaucība un iejūtība ļauj rast risinājumu dažādās situācijās, konfliktsituācijās priekšroku dodot kompromisa risinājumiem. Larisai piemīt spēja rast risinājumu pat vissarežģītākajā lietā. Savus amata pienākumus Larisa veic godprātīgi, precīzi un profesionāli. Ja Larisai ir uzticēts kāds pienākums, tad droši, ka tas tiks izdarīts. Larisa prot ieklausīties un strādāt komandā, gatava jebkurā momentā nākt palīgā un atbalstīt. Tieši šīs rakstura īpašības ir novērtējuši darba kolēģi, patiesi cienot un uzticoties Larisai.

Larisai ir svarīga ģimene, Larisa mīl pavadīt laiku kopā ar bērniem un mazbērniem un strādāt savā mazdārziņā. Viens no Larisas vaļaspriekiem ir dziedāšana, ko viņa labprāt arī dara, kļūstot par poļu biedrības kora “Jutrzenka” dalībnieci.

Marija VasiļjevaMARIJA VASIĻJEVA

Marijas Vasiļjevas darbs pašvaldībā mērāms 29 gadu garumā, uzsākot darba gaitas kā kancelejas un Dzimtsarakstu nodaļas vadītājai Kantinieku pagasta padomē, vēlāk pārvaldē, 4 gadus kā struktūrvienības “Kantinieku pagasta pārvalde” vadītājai. Šobrīd Marija veiksmīgi kārto lietvedību divās pagasta pār-valdēs Sakstagalā un Kantiniekos. Marija ikdienas darbā izceļas ar erudīciju, profesionālo darba pieredzi un savu redzējumu ikdienas pienākumu veikšanā. Marijai piemīt prasme organizēt savu darbu, godprātīgi un ar lielu atbildību to veikt. Ar atbildīgo attieksmi pret sev uzticētajiem pienākumiem Marija panāk augstus darba rezultātus, labi pārzina mūsdienīgas dokumentu pārvaldības aktualitātes, ar kritisku pieeju spēj novērtēt jebkuru darba situāciju un dot padomu kolēģim. Kolektīvā izceļas ar dzīvespriecīgu noskaņojumu un prot atrast kopīgu valodu gan ar darbiniekiem, gan pagastu iedzīvotājiem.

Regīna BaranovaREGĪNA BARANOVA

Regīna Baranova  jau vairāk nekā 30 gadus strādā Silmalas pagasta pārvaldē par liet- vedi, ir arī Rēzeknes novada domes deputāte. Šogad viņai tika atzīmēta 60 gadu jubileja. Viņa ir zinoša un gudra, izcila profesionāle, ļoti sirsnīga un līdzjūtīga, godprātīgi pildot savus darba pienākumus. Savā darba vietā iedzīvotājus vienmēr sagaida ar smaidu, ir komunikabla. Par viņu ikviens ar pār-liecību var teikt: “Regīna ir īstajā vietā – cilvēks ar ļoti augstu pienākuma apziņu, uz kuru vienmēr droši var paļauties”.

Viņa ir mīloša un gādīga mamma un nu jau arī vecmamma. Arī darba biedri viņu ļoti ciena, lepojas ar viņu un augstu novērtē, raksturojot Regīnu kā vispusīgu, intelektuālu, saimniecisku un izturīgu sievieti, kurai viss ir pa spēkam.

Nepārtraukti atjauno un paaugstina savu kvalifikāciju, ir aktīva, mērķtiecīga un sabiedriska. Ļoti patīk daba, mežs, ziedi, it īpaši gleznainais rudens. Aizrautīgi mīl sēņot, ceļot, lasīt dažādus žurnālus un grāmatas.

NOMINĀCIJĀ “VESELĪBA UN SOCIĀLAIS DARBS”

Inta Greivule - LocaINTA GREIVULE – LOCA 

Inta Greivule – Loca ir Sociālā dienesta vadītājas vietniece, sociālā darbiniece, kas aktīvi un godprātīgi organizē un darbojas sociālā darba praksē, sniedz profesionālu atbalstu darbiniekiem dažādu sociālo problēmu risināšanā un novēršanā.

Labsirdība, laipnība un virkne citu lielisku īpašību, ar ko apveltīta Inta, ir ļoti noderīgas un pat nepieciešamas, lai strādātu par sociālo darbinieku. Taču ar to vien nepietiek, jo sociālais darbs balstās uz attiecībām ar cilvēkiem. Būt spējīgam izveidot attiecības, tās uzturēt un reflektēt ir sociālā darbinieka galvenā pamatprasme. Intai Greivulei – Locai ir šī prasme veidot attiecības gan ar kolēģiem, gan ar klientiem.

Lai varētu praktizēt savā profesijā, Inta regulāri pilnveido savu profesionālo kompetenci. Inta analizē  savu un kolēģu praktisko darbu, spēj rast risinājumus ar darbu saistītām problēmām, kas ir gan praktiskas, gan metodiskas, gan emocionālas.

Sevišķi smags ir 2020. gads, bet Inta Greivule – Loca prot mobilizēt savus spēkus, mobilizēt kolēģus sarežģītajā ārkārtējās situācijas laikā, strādājot profesionāli, veicinot sociālā darba attīstību un labo praksi.

Maruta PavļukaMARUTA PAVĻUKA

Maruta Pavļuka ir sociālā rehabilitētāja Rēzeknes novada veco ļaužu pansionātā. Marutas ikdienas darbs ir saistīts ar senioriem un cilvēkiem ar invaliditāti. Maruta palīdz viņiem uzlabot esošās un apgūt jaunas sociālās prasmes, saglabāt interesi un vēlmi pilnvērtīgi dzīvot. Sociālajam rehabilitētājam jāpiemīt pedagoģiskām, psiholoģiskām iemaņām, un Marutai tādas ir. Maruta vada dažādas nodarbības, palīdz senioriem iekļauties pansionāta sadzīvē. Šo darbu nevar darīt bez cilvēkmīlestības un atbildības. Maruta strādā godprātīgi un ar atbildību, ir atsaucīga, laipna. No darba brīvajā laikā gūst gandarījumu strādājot dārzā un cepot fantastiski garšīgas tortes.

NOMINĀCIJĀ “EKONOMIKA UN TAUTSAIMNIECĪBA”

Oskars MaculevičsOSKARS MACULEVIČS

Oskars Maculevičs un viņa sieva Jolanta jau ilgāku laiku nes Lendžu pagasta vārdu pasaulē. Oskars dzimis un izaudzis Lendžu pagastā, mācījies vietējā skolā. Pēc ilgāka laika ir atgriezies dzimtajā pusē un atvēris savu uzņēmumu “KUUP COFFEE”, kas nodarbojas ar kafijas grauzdēšanu un pārdošanu. Uzņēmums ražo un pārdod četrus veidus kafijas. Ar savu darbību viņš piesaista tūristus, medijus un interesentus.
“KUUP COFEE” ražotne Lendžu centrā īsā laikā kļuvusi par iecienītu galamērķi tūrisma grupām, šeit tiek rādīts un stāstīts, kā tiek grauzdēta kafija, kā tiek veidotas garšas buķetes, kādā veidā labāk baudīt kafiju. Svarīga ir gan kafija, gan trauki, gan ūdens, gan kafijas vārītāja noskaņojums.

Velga KrukovskaVELGA KRUKOVSKA

Rēzeknes novada māksliniece Velga Krukovska pirms vairākiem gadiem radījusi  ekomodes  zīmolu “VelgaCode”, kurš plaši zināms visā Latvijā kā ekoloģiskās modes zīmols. Pat citur pasaulē, runājot par ilgtspēju apģērbā un modē, runā par “VelgaCode”. Velga Krukovska domā  globāli, viņas augstākā sociālā misija ir glābt planētu, sākot domāt, cik daudz ļaunuma rada apģērbs, ko lietotāji iz-met pēc dažām valkāšanas reizēm, radot kaitējumu dabai un visai planētai.

“VelgaCode” strādā ar misiju padarīt lietu atkārtotu izmantošanu prestižu, pievilcīgu un filozofiski nozīmīgu. Tiek radīti unikāli apģērbi un aksesuāri, izmantojot otrreizēji izmantojamus materiālus, samazinot kaitējumu videi, ko rada jaunu apģērbu ražošana. Neaktuālas vai nevajadzīgas lietas tiek izmantotas, lai radītu jaunas un modernas. Zīmols ar misiju padarīt lietu atkārtotu izmantošanu prestižu, pievilcīgu un filozofiski nozīmīgu.

NOMINĀCIJĀ “DARBS AR JAUNATNI“

Tamāra KablanovaTAMĀRA KABLANOVA

Kaunatas pagasta jauniešu centra vadītāja Tamāra Kablanova darbojas ar pagasta bērniem un jaunatni: organizē izglītojošus un attīstošus pasākumus, nodrošinot jauniešiem iespēju lietderīgi izmantot brīvo laiku. Līdzdarbojas  dažādu pagasta un novada aktivitāšu un projektu īstenošanā, konsultē jauniešus par viņiem aktuālajām tēmām, nodrošina informācijas pieejamību un apriti, vada jauniešu brīvprātīgo darbu un APSD pasākumu pagasta pārvaldē. Piedāvā radošās un praktiskās darbnīcas pagasta dažāda vecuma cilvēkiem. Kopā ar jauniešiem aktīvi piedalās novada sarīkojumos. Turpina Kaunatas jauniešu centra iesāktās tradīcijas – Ziemassvētkos un Lieldienās dodas ciemos pie vientuļajiem senioriem, piedalās Lielajās talkās, rīko Ziemassvētku labdarības pasākumu pagasta ļaudīm.

Tamārai ir lieliskas saskarsmes un organizatoriskās spējas. Tamāra ir dažādu interesantu ideju ģenerators un līdzizpildītāja, kas ikdienā padara ne tikai Kaunatas jauniešu centra, bet arī visa Kaunatas pagasta dzīvi dažādu un interesantu. “Braucam Kaunatu lūkoties!” –  tā skan gan aicinājums tūristiem un viesiem, gan ar aizrautību īstenots vietējās iniciatīvas neformālo apmācību projekta nosaukums, kura realizācijas laikā jauniešiem bija iespēja iepazīties ar pagasta dabas objektiem un amatniekiem, aprakstot redzēto izveidotajā bukletā. Tamāra ar savu darbu un iesaistītiem domu biedriem iestājas par Kaunatas pagasta vārda atpazīstamību un popularizēšanu, piemēram, Tamāras organizētā jauniešu radošā akcija – atjaunotais Kaunatas krustojuma autobusu pieturas krāsojums. Tamāra ir arī Kaunatas pagasta informatīvā izdevuma “Kaunatas Vēstnesis” galvenā redaktore, ilgus gadus apkopojot un publicējot Kaunatas pagasta aktualitātes.

Pateicoties Tamāras Kablanovas degsmei un darbīgumam, 2019. gadā Kaunatas pagasts ieguva 1. vietu Rēzeknes novada Jaunatnes gada balvas nominācijā “Aktīvākais jaunatnes pagasts”.

NOMINĀCIJĀ “IZGLĪTĪBA, ZINĀTNE UN SPORTS”

Svetlana KlīdzējaSVETLANA KLĪDZĒJA

Svetlana Klīdzēja ir Griškānu pirmsskolas izglītības iestādes “Sprīdītis” vadītāja. Viņa ir godprātīga un radoša darbiniece, savus pienākumus pilda ar augstu atbildības sajūtu, vienmēr korekta ar  darba kolēģiem un audzēkņu vecākiem. Svetlana pastāvīgi paplašina savas profesionālās zināšanas, droši ievieš jauninājumus, spēj radīt un iedvesmot, virzīt citus mērķu sasniegšanai. Griškānu pirmsskolas izglītības iestāde ir viena no labākajām novadā, par to apliecina vecāku atsauksmes un audzēkņu skaits iestādē. Svetlana vairākus gadus aktīvi darbojas Griškānu sieviešu klubā “Smaids”, pateicoties viņas iniciatīvai, realizēti daudzi projekti iestādē un pagastā – audzēkņiem ir iegādāti tautas tērpi, iestādes teritorija aprīkota ar jauniem sporta un rotaļu laukumiem, ir baseins ar strūklaku, audzēkņiem ierīkota istaba ar relaksācijas un stimulācijas sajūtām, ārstnieciskai vingrošanai. Arī pagasta iedzīvotājiem tagad  ir pieejami friziera, veļas mazgāšanas pakalpojumi, aktīva laika pavadīšanai ir inventārs un velosipēdi.

Kolektīvs Svetlanu raksturo kā izpalīdzīgu, atsaucīgu cilvēku – ne tikai darbā, bet arī aktīvi piedaloties kultūras pasākumos Griškānu kultūras namā, sporta svētkos. Brīvajā laikā aizraujas ar riteņbraukšanu, cep garšīgus pīrāgus. Svetlana ir laba saimniece, mīļa māmiņa un sieva, brīnišķīga vecmāmiņa.

Share on Google+0Tweet about this on Twitter0Share on Facebook0