Publicēts 25.10.2017
Pabeigti F. Trasuna muzeja “ Kolnasāta” Izstāžu nama jumta atjaunošanas darbi
Pabeigts F. Trasuna muzeja “ Kolnasāta” Izstāžu nama jumta remonts. Tagad prieks par skaisto jumtu ne vien apmeklētājiem, bet arī darbiniekiem, kas var neuztraukties par ēkā izvietotās kolekcijas likteni
 Lasīt vairāk
Publicēts 23.10.2017
Globālās izglītības pasākums Gaigalavas pirmsskolas izglītības iestādē
Projekta “Globālās skolas” ietvaros 20.oktobrī Gaigalavas pirmsskolas izglītības iestādē notika nodarbība “Ciemos pie krievu tautas pasakas “Rācenis” personāžiem”
 Lasīt vairāk
Publicēts 23.10.2017
Rēznas pamatskolas skolēni iepazīst profesiju pasauli
Lai iepazītu daudzveidīgo profesiju pasauli, Rēznas pamatskolas 6.un 7.klašu skolēni oktobrī devās uz Dagdas novada Andrupeni, kur apmeklēja dažādas amatnieku darbnīcas un zemnieku saimniecību. Elmārs Auziņš rādīja, kā liek niedru jumtus, kokamatnieks Viktors Ivanovs demonstrēja koka interjera priekšmetu tapšanas mākslu, bet pie zemnieka Mārtiņa Vaičuļa apskatīja majestātiskos baltos ,,Šarole’’ šķirnes liellopus.
 Lasīt vairāk
Publicēts 18.10.2017
Biedrība “Silmalieši” īstenoja tērpu iegādes projektu
No 2017. gada 29. maija līdz 2017. gada 31. oktobrim biedrība “Silmalieši” īstenoja ELFLA projektu “Daudzveidīgu tērpu iegāde silmaliešu radošajai izaugsmei ”, līguma Nr. 17-01-AL15-A019.2202-000020.
 Lasīt vairāk
Publicēts 17.10.2017
Atklāta pirmā pieteikšanās kārta vērienīgā ES fondu pieaugušo izglītības projektā
Atklāta pieteikšanās mācībām vērienīgā pieaugušo izglītības projektā. Īpaša vērība tiek pievērsta četrām tautsaimniecības nozarēm, kurās pašlaik visvairāk trūkst kvalificētu darbinieku.
 Lasīt vairāk
Publicēts 17.10.2017
Jaunatnes inventāra iegādes projekta „Tūrisma inventārs jauniešu aktīvai un veselīgai atpūtai” īstenošana Tiskādu vidusskolā
Projekta ietvaros Tiskādu vidusskolā iegādāts tūrisma inventārs, kas ļāva jauniešiem aktīvi pavadīt brīvo laiku un iepazīt iecienītus tūrisma objektus Rēzeknes novadā
 Lasīt vairāk
Publicēts 13.10.2017
Tiks uzlaboti uzņēmējiem nozīmīgi ceļi Rēzeknes novadā
Kopš 2017. gada 18. septembra ir uzsākta Rēzeknes pilsētas domes Eiropas Reģionālās attīstības fonda projekta Nr.5.6.2.0/16/I/018 “Industriālo teritoriju tīklojuma izveide uzņēmējdarbības veicināšanai Rēzeknes pilsētas, Rēzeknes un Viļānu novadā” īstenošana. Rēzeknes novada pašvaldība ir minētā projekta partnere un projektā laikā veiks novada uzņēmējiem nozīmīgu 13 (!) autoceļu un ielu pārbūves darbus veicot asfalta vai divkārtu virsmas apstrādes seguma izbūvi šiem ceļiem.
 Lasīt vairāk
Publicēts 12.10.2017
Nautrēnu pagasta sporta hallei-kultūras namam iegādāti jauni krēsli
Nautrēnu pagasta pārvalde 2017.gadā realizēja projektu “Krēslu iegāde Nautrēnu pagasta sporta hallei-kultūras namam” . Projekta ietvaros tika iegādāti 300 jauni krēsli sporta halles-kultūras nama vajadzībām. Krēsli ir daudzfunkcionāli, ar iespēju tos izmantot dažādi kombinējot, pielāgojot katra atsevišķa pasākuma norises vajadzībām.
 Lasīt vairāk
Publicēts 06.10.2017
Makašānos uzsākta inline hokeja laukuma izveide
Lūcijas Rancānes Makašānu Amatu vidusskolā uzsākta brīnišķīga projekta īstenošana – inline hokeja laukuma pamatnes izbūve. Topošajā laukumā projekta realizācijas gaitā paredzēts izveidot līdz šim gan Rēzeknes novada, gan Latgales reģiona mērogā unikālu sabiedriskās sporta infrastruktūras objektu - inline hokeja laukumu un iegādāties aprīkojumu inline hokejam.
 Lasīt vairāk
Publicēts 02.10.2017
Starptautiska projekta ietvaros mākslinieks no Francijas meklē bagātības Lūznavas muižā
28.septembrī Lūznavas muižā ar savu veikumu iepazīstināja Francijas mākslinieks Francijas Žaks Lopezs, kurš rada mūsdienu mākslu, izmantojot vecus priekšmetus.
 Lasīt vairāk