Rēznas pamatskolas skolēni iepazīst profesiju pasauli

Publicēts 23.10.2017

Pateicoties Rēzeknes novada pašvaldības Izglītības pārvaldes īstenotajam projektam “Karjeras atbalsts vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs” (Projekts Nr. 8.3.5.0/16/I/001) Rēznas pamatskolas skolēniem bija iespēja klātienē iepazīt plašo profesiju pasauli. Oktobra trešajā nedēļā 6. un 7. klašu skolēni devās mācību ekskursijā uz Dagdas novada Andrupenes pagastu, kur vienkopus pieejams daudzveidīgs laukiem raksturīgu profesiju iepazīšanas klāsts.

Skolēnus uzņēma Andrupenes amatnieks Elmārs Auziņš – Latgalē unikālo niedru jumtu meistars. Pēc iepazīšanās ar guļbūvju izgatavošanu, skolēni ar interesi meistara darbnīcā iepazina niedru sagatavošanas procesu, darba instrumentus un darba paņēmienus niedru jumtu klāšanai pēc sentēvu metodēm. Visiem bija iespēja iemēģināt roku šajā jumiķa arodā, papūloties pareizi salikt niedru kūli. Skolēni aplūkoja amatnieka atjaunoto veco māju, kurai E.Auziņš mēneša laikā ir uzlicis izturīgu niedru jumtu.

Tālāk pamatskolnieki devās uz kokamatnieka Viktora Ivanova darbnīcu, lai iepazītu lauku interjera veidošanu un gleznošanu. V.Ivanovs strādā par mājturības skolotāju vairākās skolās, papildus nodarbojas ar koka virpošanu, darina koka izstrādājumus, restaurē koka interjera priekšmetus. Amatnieka lielā aizraušanās ir arī akvareļu zīmēšanu, kuru viņš radošajās darbnīcās demonstrēja skolēniem. Ar interesi skolēni piedalījās profesionālajai akvareļa zīmējuma tapšanai no baltas akvareļa lapas līdz gatavai gleznai ar ierāmējumu. Vispacietīgākie skolēni tika atalgoti ar radošajās darbnīcās tapušajiem darbiem. Priecē, ka skolēnu vidū bija tādi, kuri vēlāk lūdza mākslinieka kontaktus, lai kopā ar vecākiem apmeklētu nodarbības akvareļu zīmēšanas tehnikas profesionālā apguvē.

Ekskursijas beigu daļa tika pavadīta, ciemojoties Andrupenes pagasta jaunā zemnieka Mārtiņa Vaičuļa zemnieku saimniecībā ,,Piekalni’’. Jaunais zemnieks atraktīvi demonstrēja lauksaimniecības tehnikas iespējas, lai klātienē pabūtu pie viņa audzētajiem gaļas šķirnes liellopiem. Skolēni ar apbrīnu skatīja majestātiski balto ,,Šarole’’ šķirnes liellopu mierīgo dzīvošanu ganībās, kurās tie pavada visu gadu. M.Vaičulis labprāt atbildēja uz skolēnu neskaitāmajiem jautājumiem par liellopu barošanu, uzturēšanu, teļiem u.c. Pēc vairāku ganāmpulku iepazīšanas jaunais zemnieks ar savu tehniku skolēnus nogādāja uz viesu māju ,,Zundi’’, kur ezera krastā, apkopojot mācību ekskursijas iespaidus, noslēdzās neparasta un piesātināta diena.

logo_once_again

Rēznas pamatskolas direktors Anatolijs Kozlovskis

Foto: A.Kozlovskis

伀䰀夀䴀倀唀匀 䐀䤀䜀䤀吀䄀䰀 䌀䄀䴀䔀刀䄀         伀䰀夀䴀倀唀匀 䐀䤀䜀䤀吀䄀䰀 䌀䄀䴀䔀刀䄀         伀䰀夀䴀倀唀匀 䐀䤀䜀䤀吀䄀䰀 䌀䄀䴀䔀刀䄀         伀䰀夀䴀倀唀匀 䐀䤀䜀䤀吀䄀䰀 䌀䄀䴀䔀刀䄀         伀䰀夀䴀倀唀匀 䐀䤀䜀䤀吀䄀䰀 䌀䄀䴀䔀刀䄀         

Share on Google+0Tweet about this on Twitter0Share on Facebook0