Biedrība “Silmalieši” īstenoja tērpu iegādes projektu

Publicēts 18.10.2017

No 2017. gada 29. maija līdz 2017. gada 31. oktobrim biedrība “Silmalieši” īstenoja ELFLA projektu “Daudzveidīgu tērpu iegāde silmaliešu radošajai izaugsmei ”, līguma Nr. 17-01-AL15-A019.2202-000020.

Silmalas pagasta iedzīvotāji ir aktīvi Rēzeknes novada kultūras dzīves līdzdalībnieki. Projekta idejas identificēšanai tika veikta 48 pašdarbības kolektīvu dalībnieku un vadītāju mutiska aptauja un tie izteica vēlmi uzlabot savu skatuvisko tēlu. Silmaliešu radošā dzīve ir saistīta ar dalību dažāda virziena pašdarbības kolektīvos (dziedāšana, dejošana, teātra māksla un dažādu mūzikas instrumentu spēle). Diemžēl, piedaloties novada konkursos un dažādos sabiedriskos pasākumos, kolektīvu dalībniekiem emocionālu diskomfortu radīja piemērotu un spilgtu tērpu neesamība. Sieviešu vokālajam ansamblim “Melodija”, bērnu deju kolektīvam “Kolibri” un muzikāli instrumentālajam ansamblim “Fantāzija” nebija katram sava vienota skatuviska, vizuālā tēla. Jauniešu amatierteātra “Silmalas maska” 15 dalībniekiem arī ir svarīga loma Silmalas pagasta bērniem paredzētu kultūras pasākumu norisē.

Projekta īstenošanas laikā tika iegādāti skatuviski tērpu komplekti četriem Silmalas pagasta radošās pašdarbības kolektīviem: sieviešu vokālajam ansamblim “Melodija” (9 dalībnieki)- komplekts no 27 tērpu vienībām; bērnu deju kolektīvam “Kolibri”(10 dalībnieki) – komplekts no 27 tērpu vienībām; bērnu muzikāli instrumentālajam ansamblim “Fantāzija” (10 dalībnieki) – komplekts no 30 tērpu vienībām, kā arī jauniešu amatierteātrim “Silmalas maska” – komplekts no 4 tērpu vienībām.

Projekta realizācijas rezultātā tika īstenots projekta mērķis – veicināt Silmalas pagasta kultūras dzīves attīstību un popularizēšanu pagasta un Rēzeknes novada iedzīvotāju vidū, atbalstot sabiedriskas iniciatīvas un iespējas, veicināt attīstību četriem Silmalas pagasta radošajiem kolektīviem, iegādājoties tiem skatuviskus tērpu komplektus. Projekts tika īstenots sadarbībā ar Silmalas kultūras namu.

Skatuves tērpu iegāde uzlabos mūsu pašdarbības kolektīvu estētisko tēlu un pozitīvi ietekmēs to dalībnieku – aktieru emocionālo noskaņojumu. Svinīgs un vienots skatuviskais apģērbs ļaus viņiem būt pārliecinātākiem, dos impulsu jaunām iecerēm un sasniegumiem, lai sasniegtu augstākus pakāpienus savā radošajā izaugsmē.

Projekta kopējā summa ir  3995,00 EUR t.sk. ELFLA finansējums-3595,50 EUR (90%), Silmalas pagasta pārvaldes finansējums-EUR 399,50 EUR (10%).

 

Jevģenija Grišuļonoka,
biedrības Silmalieši valdes priekšsēdētāja

es logoleaderelfla

 

 

Share on Google+0Tweet about this on Twitter0Share on Facebook0