Publicēts 15.01.2021
Iedzīvotājiem maksa par atkritumu apsaimniekošanu no 2021. gada 1. janvāra nemainās!
SIA ALAAS apkalpošanas zonā - Rēzeknes pilsētā, Rēzeknes, Viļānu, Kārsavas un Ciblas novadā - maksa par atkritumu apsaimniekošanu paliks bez izmaiņām, tas ir, 13,00 EUR/m3 (bez PVN), kopā ar pievienotās vērtības nodokli 21% - 15,73 EUR/m3.
 Lasīt vairāk
Publicēts 22.12.2020
Līdz pat pavasarim vēro putnus un iesaisties konkursā PUTNI PIE BAROTAVAS
Latvijas Ornitoloģijas biedrības Madonas vietējā grupa jau otro gadu pēc kārtas no 1. decembra līdz 31. martam rīko putnu barotavu konkursu Madonas, Lubānas un Rēzeknes pilsētu un novadu teritorijās. Dalībnieki var būt individuāli vērotāji, ģimenes locekļi, draugu kompānijas, darba kolektīvi, skolas klase vai bērnudārza grupiņa.
 Lasīt vairāk
Publicēts 15.12.2020
Noslēgusies ceturtā dabas skaitīšanas lauku darbu sezona
Veicot dabas apsekojumus Latvijas pļavās, purvos, mežos, upēs un ezeros, piejūras un iekšzemes kāpās, alās un iežu atsegumos, aptuveni divi simti dabas ekspertu jau ceturto gadu fiksē Latvijas dabas veselības stāvokli. Šobrīd apkopotie triju sezonu dati liek aizdomāties par divējādām lietām. Iežu atsegumu un virsāju biotopu ir konstatēts vairāk kā domāts līdz šim. Tomēr apstiprinās arī nelabvēlīgās tendences: lielu daļu upju ietekmē bebri, bioloģiski vērtīgo zālāju platības turpina sarukt, mežu biotopi sastopami fragmentēti, piekrastes biotopu kvalitāti ietekmē pieaugošā antropogēnā slodze, bet mežaino kāpu platības samazinās apbūves dēļ.
 Lasīt vairāk
Publicēts 08.12.2020
Gaismas taka Sarkaņkalnā
Aicinām ikvienu no 18. līdz 20. decembrim apmeklēt Sarkaņkalna dabas taku, lai izbaudītu brīnumainas un gaišas sajūtas svaigā gaisā. No plkst. 17:00 līdz 22:00 ikviens var apmeklēt Sarkaņkalna teritoriju un smelties patīkamas sajūtas. Apmeklētājiem būs iespēja izstaigāt Sarkaņkalna dabas taku, kas būs izgaismota dažādos krāsu toņos.
 Lasīt vairāk
Publicēts 07.12.2020
Lubāna ezera apkārtnes tūrisma piedāvājums
Lai papildinātu informācijas nesēju klāstu par Lubāna ezera apkārtnes dabas, aktīvās atpūtas, kultūras un lauku labumu tūrisma piedāvājumu, par Rēzeknes novada pašvaldības līdzekļiem ir izgatavots stends ar tūrisma informāciju un izvietots ūdenstūrisma centra “Bāka” teritorijā.
 Lasīt vairāk
Publicēts 27.11.2020
Latgales plānošanas reģions aicina piedalīties aizraujošā Vispasaules cilpošanas tūrē “Es atgriežos Latgalē!”
Latgales plānošanas reģions no 28. novembra līdz 13. decembrim aicina vietējā reģiona, remigrantu un repatriantu ģimenes, potenciālo remigrantu ģimenes, kas dzīvo ārpus Latvijas un diasporas locekļus piedalīties Vispasaules cilpošanas tūrē “Es atgriežos Latgalē!”, dodoties paša izvēlētā maršrutā Latvijā un visā plašajā pasaulē, vienlaikus atbildot uz interaktīviem jautājumiem un izpildot dažādus atraktīvus uzdevumus. Dalība spēlē ir bez maksas, visi reģistrētie dalībnieki piedalīsies izlozē par pārsteiguma balvām.
 Lasīt vairāk
Publicēts 19.11.2020
Ētikas kodekss dabā gājējiem
Šobrīd, kad aizvien biežāk cilvēki dodas atpūtas pasākumos dabā un daba palīdz risināt veselības problēmas, mums jābūt īpaši atbildīgiem un jāatceras par to, kādu ietekmi individuāli un visi kopā atstājam. Pasaules Dabas Fonds ir sagatavojis ētikas kodeksu, apvienojot deviņus rīcību virzienus, kas palīdzēs dabā gājējiem labāk izprast dažādu paradumu un uzvedības nozīmi dabas saglabāšanā.
 Lasīt vairāk
Publicēts 19.11.2020
Rāznas nacionālā parka biedrība sveic LR proklamēšanas 102. gadadienā!
Rāznas nacionālā parka biedrība piešķir apbalvojumus “Pagasta lepnums” sešiem Kaunatas pagasta iedzīvotājiem par nozīmīgu ieguldījumu pagasta dzīvē, sasniegumiem pagasta tēla veidošanā un popularizēšanā.
 Lasīt vairāk
Publicēts 30.10.2020
Tiek uzsākta dabas lieguma ”Lubāna mitrājs” dabas aizsardzības plāna izstrāde
Ir uzsākta īpaši aizsargājamās dabas un Natura 2000 teritorijas dabas lieguma ”Lubāna mitrājs” dabas aizsardzības plāna izstrāde. Šī gada 12. novembrī plkst. 17.00 notiks Plāna uzsākšanas sabiedriskā videokonference, kurā būs iespēja uzdot jautājumus Plāna izstrādātājiem un iesaistītajām valsts institūcijām.
 Lasīt vairāk
Publicēts 22.10.2020
Lubāna ezerā ielaists viss plānotais zandartu mazuļu skaits
Rēzeknes novada pašvaldība 22. oktobrī Valsts zivju fonda projekta Nr. 20-00-S0ZF02-000005 “Lubānas ezera zivju krājumu papildināšana” ietvaros komisijas klātbūtnē Lubānā ielaida vēl nedaudz vairāk par sešiem tūkstošiem zandarta mazuļu, kas 1. oktobrī netika piegādāti. Tagad Lubāna ezerā ir ielaisti viss projektā paredzētais zandarta mazuļu apjoms.
 Lasīt vairāk