Publicēts 20.11.2014
Seminārs par ES programmas „Eiropa pilsoņiem” (2014-2020) pieteikumu iesniegšanu 2015.gadā
Kultūras ministrijas ES programmas "Eiropa pilsoņiem" informācijas punkts sadarbībā ar reģionālajiem ES struktūrfondu informācijas centriem aicina piedalīties informatīvajos semināros „Eiropas Savienības programmas „Eiropa pilsoņiem” (2014-2020) piedāvātās iespējas pašvaldībām un pilsoniskās sabiedrības organizācijām 2015.gadam”.
 Lasīt vairāk
Kaunatas vidusskolas sporta zāle Publicēts 19.11.2014
Pabeigti rekonstrukcijas darbi Nautrēnos, Dricānos un Kaunatā
ERAF programmas „Infrastruktūra un pakalpojumi” papildinājuma 3.6.2.1.aktivitātes „Atbalsts novadu pašvaldību kompleksai attīstībai” realizējamā projekta „Rēzeknes novada pašvaldības vidusskolu infrastruktūras attīstība” ietvaros trijos novada nozīmes attīstības centros Nautrēnos, Dricānos un Kaunatā ir pabeigta vidusskolu ēku rekonstrukcija, teritorijas labiekārtošanas darbi, kā arī iegādātas un uzstādītas projektā paredzētās stacionārās iekārtas un aprīkojums.
 Lasīt vairāk
Publicēts 14.11.2014
Seminārs “Finanšu instrumenti uzņēmējdarbībai un eksportam”
Latvijas Investīciju un attīstības aģentūra sadarbībā ar Ekonomikas ministriju, Latvijas Garantiju aģentūru, SEB banku, Coface Latvia un SIA Seccredo Eiropas Biznesa atbalsta tīkla projekta ietvaros 2014. gada 20.novembrī Rīgā organizē semināru "Finanšu instrumenti uzņēmējdarbībai un eksportam".
 Lasīt vairāk
Publicēts 14.11.2014
Meklē sadarbības partnerus starptautiskajiem projektiem!
Čehijas organizācija „ATTEST” meklē sadarbības partnerus projektiem ES finansētajās programmās „Erasmus +”, „Eiropa pilsoņiem” u.c. Iespējamās sadarbības tēmas: pieaugušo izglītība, skolotāju tālākizglītība, bezdarba mazināšana u.tt. Sarunas ar iespējamiem partneriem un projektu pieteikumu gatavošana plānota 2015. gadā.
 Lasīt vairāk
Publicēts 14.11.2014
19. novembrī Daugavpilī notiks informatīvs seminārs „ES fondi – augam kopā!”
Lai ikviens Latvijas iedzīvotājs iegūtu praktiski noderīgu aktuālāko informāciju par jaunajā finansēšanas periodā pieejamajiem Eiropas Savienības (ES) Kohēzijas politikas līdzekļiem un to efektīvas izmantošanas iespējam uzņēmējdarbības un arī pašvaldību attīstīšanā, Latvijas Republikas Finanšu ministrija Rīgā un reģionos aicina šomēnes apmeklēt informatīvus seminārus „ES fondi – augam kopā!”.
 Lasīt vairāk
Publicēts 14.11.2014
2. decembrī Daugavpilī notiks forums par aktuālajām atbalsta programmām uzņēmējiem
Šā gada 2. decembrī Daugavpilī notiks Ekonomikas ministrijas organizētais forums „Atbalsts uzņēmējiem”. Pasākumā komersanti tiks informēti par šobrīd pieejamo valsts atbalstu uzņēmējdarbības uzsākšanai un attīstībai, kā arī par plānotajām ES fondu programmām 2014 . - 2020. gada plānošanas periodā.
 Lasīt vairāk
Publicēts 14.11.2014
Eiropas Komisija apstiprinājusi 2014.-2020. gada ES fondu darbības programmu „Izaugsme un nodarbinātība”
Ceturtdien, 13.novembrī, Eiropas Komisija (EK) oficiāli apstiprinājusi Eiropas Savienības (ES) fondu 2014.-2020. gada plānošanas perioda darbības programmu „Izaugsme un nodarbinātība”, kuras ietvaros Latvijai būs pieejams finansējums 4,4 miljardu eiro apmērā. Latvija ir trešā valsts starp visām dalībvalstīm, kuras darbības programma ir oficiāli apstiprināta. Darbības programma nosaka ES fondu investīciju principus, sasniedzamos rezultātus un atbalsta jomas nākamajiem septiņiem gadiem.
 Lasīt vairāk
tolerance 1 Publicēts 14.11.2014
Aicina pieteikties interaktīvam semināram “Dzīvās bibliotēkas”
Lai veicinātu bērnu izpratni par dažādību, vairot viņu toleranci, mazināt rasisma un diskriminācijas izpausmes, Sabiedrības Intehrācijas fonda "Nacionālais integrācijas centrs" aicina atsaukties tās skolas, kuras savās telpās vēlētos interaktīvu semināru "Dzīvās bibliotēkas", kura laikā jauniešiem profesionāla lektora pavadībā būs iespējams iesaistīties dažādās praktiskās, izzinošās nodarbībās.
 Lasīt vairāk
IMG_1443 Publicēts 13.11.2014
Jauniešu centra izveide un telpu labiekārtošana Gaigalavas pagastā
Gaigalavā tiek īstenots biedrības "Radītprieks" projekts "Jauniešu centra izveide un telpu labiekārtošana Gaigalavas pagastā”. Projekta mērķis ir iekārtot jauniešiem telpu kultūras namā - iegādāties mēbeles, datortehniku un spēles, lai radītu vidi, kur kvalitatīvi pavadīt savu brīvo laiku.
 Lasīt vairāk
Publicēts 12.11.2014
Ludza- atslēga Eiropas vārtos
Europe Direct informācijas centra Austrumlatgalē Ludzas nodaļā tika rīkota virkne pasākumu vecāko klašu skolēniem „Atslēga Eiropas vārtos”. To mērķis bija: dot iespēju Ludzas pilsētas jauniešiem apzināties sevi kā Eiropas sastāvdaļu. Pasākumi tika rīkoti partnerībā ar Ludzas Tūrisma informācijas centru, Ludzas pilsētas ģimnāziju, Ludzas 2. vidusskolu. Pasākumi noritēja pilsētas ielās , bet lietus laikā – skolas auditorijās.
 Lasīt vairāk