Publicēts 13.10.2014
Seminārs „Budžeta sagatavošana NVO darbībai un projektiem”
Trešdien, 15.oktobrī, Rīgā notiks seminārs „Budžeta sagatavošana NVO darbībai un projektiem”. Semināra mērķis ir dot iespēju nevalstisko organizāciju dalībniekiem apgūt iemaņas un prasmes, kā sagatavot svarīgo un sarežģīto finansu dokumentu – budžetu, bez kura nav iedomājams neviens projekts
 Lasīt vairāk
Publicēts 13.10.2014
Ceļvedis programmēšanā EU CodeWeek ietvaros
No 11. līdz 17.oktobrim ES notiek programmēšanas nedēļa ar pasākumiem visās dalībvalstīs. Tās mērķis ir popularizēt datorprogrammēšanu, kuras nozīme darba tirgū aizvien pieaug. 17.oktobrī Rīgā no 10:00 līdz 17:00 ES mājā notiks pasākums „Ceļvedis programmēšanā”.
 Lasīt vairāk
Publicēts 13.10.2014
Sakstagalā uzstādīti āra trenažieri
Aktīvās atpūtas un sporta biedrība „AZOTE” realizējusi Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai (ELFLA) projektu Nr. 13-01-LL23-L413201-000041 pasākumā „Lauku ekonomikas dažādošana un dzīves kvalitātes veidošana vietējo attīstības stratēģiju īstenošanas teritorijā”. Projekts iesniegts biedrības „Rēzeknes rajona kopienu partnerība” attīstības stratēģijas rīcībā „Atbalsts sabiedrisko aktivitāšu dažādošanai vietējiem iedzīvotājiem”.
 Lasīt vairāk
ERAF Publicēts 11.10.2014
Forums par aktuālajām atbalsta programmām uzņēmējiem
Laikā no šā gada septembra līdz decembrim Ekonomikas ministrija aicina komersantus uz forumiem „Atbalsts uzņēmējiem”, kas notiks 9 Latvijas pilsētās – Cēsīs, Valmierā, Ogrē, Gulbenē, Rēzeknē, Bauskā, Aizkrauklē, Liepājā un Daugavpilī. Rēzeknē forums norisināsies 24. oktobrī.
 Lasīt vairāk
Publicēts 10.10.2014
Darba devēj, dod iespēju izglītotam jaunietim iegūt pirmo darba pieredzi!
Lai sekmēt jauniešu integrēšanu darba tirgū, Nodarbinātības valsts aģentūra (NVA) uzsāk jaunu pasākumu Jauniešu garantijas ietvaros - "Pirmā darba pieredze jaunietim". Tās ietvaros NVA reģistrēti jaunieši vecumā no 18 līdz 29 gadiem, kuriem ir profesionālā vai augstākā izglītība un kuri šobrīd nemācās pilna laika studijā, varēs gadu strādāt pie darba devēja, lai iegūtu darba pieredzi.
 Lasīt vairāk
Publicēts 10.10.2014
NVA aicina darba devējus veidot subsidētās darba vietas jauniešiem
Nodarbinātības valsts aģentūra (NVA) „Jauniešu garantijas” ietvaros uzsāk atbalsta pasākuma „Subsidētā darba vieta jauniešiem bezdarbniekiem (pasākumi noteiktām personu grupām)” īstenošanu un aicina darba devējus - komersantus, pašnodarbinātās personas, biedrības vai nodibinājumus - pieteikties NVA filiālēs visā Latvijā subsidēto darba vietu izveidei jauniešiem bezdarbniekiem vecumā no 18 līdz 29 gadiem, kuriem ir grūtāk nekā citiem atrast darbu.
 Lasīt vairāk
2014-09-30_PR_ESfondi_foto Publicēts 10.10.2014
EK fotokonkursā starp uzvarētājiem pirmo reizi Latvijas pārstāve
Ir noskaidrojies, ka Eiropas Komisijas (EK) reģionālās politikas direktorāta organizētajā fotoattēlu konkursā “Eiropa manā reģionā” starp uzvarētājiem, pirmo gadu konkursa pastāvēšanas laikā, ir iekļuvusi Latvijas pārstāve – Ieva Vīksne. Kopumā galvenās balvas saņem trīs valstu pārstāvji – Latvijas, Lietuvas un Portugāles.
 Lasīt vairāk
Publicēts 10.10.2014
Nosaka sodu par nelikumīgi iegūto un importēto kokmateriālu tirdzniecību
Zemkopības ministrija sagatavojusi grozījumus Latvijas Administratīvo pārkāpumu kodeksā, kas paredz noteikt nacionāla līmeņa sankcijas par nelikumīgi iegūto un importēto kokmateriālu vai no tiem iegūtu koka izstrādājumu laišanu tirgū. Grozījumi izstrādāti saskaņā Eiropas Padomes regulu, ar ko nosaka pienākumus tirgus dalībniekiem, kas laiž tirgū kokmateriālus un koka izstrādājumus.
 Lasīt vairāk
Dzenam_pedas Publicēts 10.10.2014
Eiropas pēdas Latvijā
“Sociālās inovācijas centrs”, īstenojot Kultūras ministrijas, Mazākumtautību nevalstisko organizāciju pārstāvju konsultatīvā komitejas, Eiropas Komisijas pārstāvniecības Latvijā, Eiropas Parlamenta Informācijas biroja, LPSPS organizētu projektu, aicina 5.-12.klašu dalībniekus kļūt par pēddziņiem!
 Lasīt vairāk
logo RGB latvian-sw q Publicēts 10.10.2014
Apmācības jauniešu centru darbiniekiem par pieredzes apmaiņu un sadarbības veidošanu jaunatnes darbā
Aicinām jauniešu centra darbiniekus piedalīties neformālās izglītības apmācībās par pieredzes apmaiņu un sadarbības veidošanu jaunatnes darbā "Neturi sveci zem pūra". Apmācības notiks no 22.-24.oktobrim viesu namā „Rāznas līcis”, Rēzeknes novadā, Čornajas pagastā.
 Lasīt vairāk